ЗАТВЕРДЖЕНО
НАКАЗ № 19/04-1 ВІД 19.04.2024 РОКУ
ДИРЕКТОР ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «НЕЙТІВ АППС»
ШАЛДЖЯН В. В.

ПРАВИЛА ОРГАНІЗАТОРА АЗАРТНИХ ІГОР
ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «НЕЙТІВ АППС»

1. ОРГАНІЗАТОР АЗАРТНИХ ІГОР

Організатором азартних ігор є Товариство з обмеженою відповідальністю «НЕЙТІВ АППС», ідентифікаційний код юридичної особи 43488489, місцезнаходження: Україна, 04123, місто Київ, вул. Світлицького, будинок 35, офіс 108/4, яке здійснює свою діяльність на підставі Ліцензії на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор казино в мережі Інтернет, що видана Комісією з регулювання азартних ігор і лотерей 22.12.2022 р., відповідно до рішення № 434 від 13.12.2022 року (надалі — Ліцензія), відповідно до Чинного законодавства України (надалі — Організатор).

2. ПЕРЕЛІК ТЕРМІНІВ І ВИЗНАЧЕНЬ:

Азартна гра — будь-яка гра, яка має за умову внесення Гравцем ставки, що дає право на отримання виграшу (призу), ймовірність отримання та розмір якого повністю або частково залежать від випадковості, а також знань і майстерності Гравця.
Бонус — електронний грошовий замінник, який Гравець отримує від Організатора в результаті виконання бонусних програм, розміщених на/в Порталі/Мобільному додатку SuperGra, бонусних умов, зазначених в Правилах організатора азартних ігор, і зараховується на Бонусний рахунок Гравцю для здійснення ставок.
Бонусний рахунок — один або більше рахунків, що відкривається/відкриваються Гравцю паралельно з Клієнтським рахунком (є частиною Клієнтського рахунку), куди зараховуються Бонуси, а також виграші, отримані за допомогою Бонусів.
Вейджер — це коефіцієнт, на який потрібно помножити суму Бонуса, щоб обчислити суму його відіграшу.
Виграш (приз) — грошові кошти, майно, майнові права, що підлягають, відповідно до Правил організатора азартних ігор, виплаті (видачі) Гравцю у разі його виграшу в Азартній грі.
Виплата — операція з переказу на замовлення Гравця на банківський рахунок суми грошових коштів, яку він вказав у замовленні на виплату з Клієнтського рахунку. В межах однієї Виплати частина суми грошових коштів може бути, наприклад, поверненням грошових коштів, внесених Гравцем для участі в Азартних іграх, а частина — виграшем (призом).
Портал — сайт https://supergra.ua, який діє під брендом SuperGra, належить Організатору та адмініструється ним.
Відіграш бонуса — це певна кількість і сума ставок, яка проводиться Гравцем з метою переведення бонусних коштів на Клієнтський рахунок.
Відповідальна гра — основний принцип організації та проведення Азартних ігор, що регламентує здійснення організаторами Азартних ігор заходів для попередження та мінімізації негативних наслідків участі фізичної особи в Азартній грі, а також заходів, спрямованих на організацію самообмежень і самоконтролю для Гравців.
Гравець — фізична особа, яка на момент реєстрації на/в Порталі/Мобільному додатку SuperGra та на момент участі у грі досягла 21-річного віку, має повну цивільну дієздатність та щодо якої відсутні відомості в Реєстрі осіб, яким обмежено доступ до гральних закладів та/або участь в азартних іграх; не перебуває у стані наркотичного, алкогольного чи будь-якого іншого сп'яніння; не визнана Організатором небажаною; не має інших обмежень відповідно до Чинного законодавства України та/або Правил організатора азартних ігор, та/або Правил азартних ігор казино в мережі Інтернет, та/або Правил (принципів) відповідальної гри, та/або Політики конфіденційності Організатора, та/або АМL/KYC-Політики Організатора азартних ігор казино в мережі Інтернет, та/або Умов акційної політики організатора азартних ігор казино в мережі Інтернет; яка за власним бажанням бере участь в Азартній грі на/в Порталі/Мобільному додатку SuperGra, уклала Договір публічної оферти щодо участі в азартній грі з Організатором та безумовно погоджується з Правилами організатора азартних ігор, та/або Правилами азартних ігор казино в мережі Інтернет, та/або Правилами (принципами) відповідальної гри, та/або Політикою конфіденційності Організатора, та/або АМL/KYC-Політикою Організатора азартних ігор казино в мережі Інтернет, та/або Умовами акційної політики організатора азартних ігор казино в мережі Інтернет. 
Депозит — це сума грошових коштів, що самостійно внесена Гравцем на Клієнтський рахунок, для участі в Азартній грі.
Чинне законодавство України — Конституція України, закони, зокрема, але не виключно, Закон України «Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор» від 14.07.2020 р. № 768-IX (із наступними змінами і доповненнями), Закон України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» від 06.12.2019 року № 361-IX (із наступними змінами і доповненнями), інші нормативно-правові акти, підзаконні нормативно-правові акти, зокрема, але не виключно, Ліцензійні умови провадження діяльності у сфері організації та проведення азартних ігор казино в мережі Інтернет, затверджені постановою Кабінету Міністрів України від 21.12.2020 р. № 1341 (із наступними змінами і доповненнями), чинні міжнародні договори, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України.
Каса — розділ Порталу/Мобільного додатка SuperGra, де Гравець має право здійснити поповнення або виплату зі свого Клієнтського рахунку, використовуючи підтверджений платіжний метод згідно з лімітами, передбаченими Правилами, а також переглянути історію виплат.
Клієнтський рахунок Гравця — онлайн-рахунок, який відкривається Гравцеві для участі в Азартних іграх на/в Порталі/Мобільному додатку SuperGra та є частиною онлайн-системи Організатора, що забезпечує Гравця повною інформацією про його дії, угоди, укладені з Організатором, баланс електронних грошових замінників, а також містить інформацію, необхідну для ідентифікації Гравця.
Мобільний додаток SuperGra — різного роду програмне забезпечення, призначене для функціонування на мобільних пристроях з різними операційними системами (iOS, Android та інші), використовуючи яке Гравець може отримувати доступ до інструментів та функціоналу Порталу/Мобільного додатка SuperGra з мобільного пристрою.
Небажаний гравець — це Гравець, який відповідає хоча б одному з зазначених критеріїв: порушує Чинне законодавство України, Правила організатора азартних ігор ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «НЕЙТІВ АППС», Договір публічної оферти щодо участі в азартній грі, громадський порядок, використовує нецензурну лексику, погрожує фізичним насильством, ображає честь і гідність відвідувачів, учасників, представників Організатора, інших Гравців та третіх осіб, а також використовує стратегії у Відіграшах бонусів, або щодо якого виникла обґрунтована підозра в застосуванні методів, технологій, програм, прийомів, що можуть вплинути на результати Виграшу, відмовляється від проходження процедури ідентифікації (верифікації, встановлення даних) чи вчиняє будь-які інші дії, що перешкоджають нормальній діяльності Організатора та завдають шкоди його репутації.
Поповнення — це фінансова операція безпосередньо Гравця щодо внесення грошових коштів на Депозит з метою взяття участі в Азартній грі.
Послуги — послуга або декілька послуг зі сфери Азартних ігор, а саме безпосередньо: організація та проведення азартних ігор казино в мережі Інтернет.
Промокод — унікальний код, який містить комбінацію букв та цифр, що надає змогу Гравцю його застосувати у своєму профілі на/в Порталі/Мобільному додатку SuperGra для отримання Бонуса або іншого виграшу (призу).
Скаттер — безпосередньо символ розкиду, який надає змогу активувати безкоштовні оберти в разі випадання комбінації, що зазначена розробником слот-автомата в правилах гри.
Ставка — грошові кошти та/або електронні грошові замінники, що передаються Гравцем Організатору, є умовою участі в Азартній грі та, виходячи з розміру якої, відповідно до правил такої Азартної гри, визначається розмір виграшу (призу).
Уповноважений орган — Комісія з регулювання азартних ігор та лотерей.

Будь-які інші терміни визначаються та застосовуються в розумінні Чинного законодавства України, а також відповідно до загальнопоширеного розуміння у сфері Азартних ігор.

3. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

3.1. Ці Правила Організатора азартних ігор (надалі — Правила) затверджені відповідно до Чинного законодавства України та визначають детальний порядок і специфіку провадження Організатором діяльності з організації та проведення азартних ігор казино в мережі Інтернет з використанням Порталу/Мобільного додатка SuperGra.
3.2. Реєстрація Гравця на/в Порталі/Мобільному додатку SuperGra є підтвердженням того, що Гравець ознайомлений з Правилами та надає безпосередню безумовну згоду Організатору для надання Послуг згідно з Правилами.
3.3. Гравець підтверджує, що усвідомлює та приймає ризики можливого програшу в Азартних іграх, повною мірою розуміє, що результат Азартної гри повністю та/або частково залежить від випадковості. Гравець зобов'язується будь-яким чином припинити участь в Азартних іграх, якщо виникатимуть ознаки лудоманії (ігрової залежності) та/або відчуватиме, що участь в Азартних іграх чинитиме негативний вплив на його фінансове становище, особисте й соціальне життя.
3.4. Гравець зобов'язується негайно припинити участь в Азартних іграх на/в Порталі/Мобільному додатку SuperGra, в разі, якщо він не погоджується з умовами Договору оферти щодо участі в азартній грі та/або Правилами, та/або Правилами азартних ігор казино в мережі Інтернет, та/або Правилами (принципами) відповідальної гри, та/або Політикою конфіденційності Організатора, та/або АМL/KYC-Політикою Організатора азартних ігор казино в мережі Інтернет, та/або Умовами акційної політики організатора азартних ігор казино в мережі Інтернет.
3.5. Гравець безумовно підтверджує факт розуміння, що деякі норми Чинного законодавства України у сфері захисту прав споживачів не застосовуються та/або не можуть бути застосовані до участі в Азартних іграх.
3.6. Реєстрація Гравця на/в Порталі/Мобільному додатку SuperGra та участь в Азартних іграх дозволена виключно особам, що відповідають вимогам Чинного законодавства України до Гравця. Гравець безвідклично гарантує та безумовно підтверджує, що на момент реєстрації на/в Порталі/Мобільному додатку SuperGra ним було досягнуто 21 року, він має повну цивільну дієздатність та не перебуває у Реєстрі осіб, яким обмежено доступ до гральних закладів та/або участь у азартних іграх, а також за власним вільним волевиявленням, внутрішній волі і бажанню укладає (акцептує) Договір публічної оферти щодо участі в азартній грі, погоджується із Правилами, Правилами азартних ігор казино в мережі Інтернет, та/або Правилами (принципами) відповідальної гри, та/або Політикою конфіденційності Організатора, та/або АМL/KYC-Політикою Організатора азартних ігор казино в мережі Інтернет, та/або Умовами акційної політики організатора азартних ігор казино в мережі Інтернет. Гравець гарантує, що не перебуває в стані наркотичного, алкогольного чи будь-якого іншого сп'яніння, не має інших обмежень відповідно до Чинного законодавства України щодо участі в Азартних іграх, а також не визнаний іншими організаторами Азартних ігор небажаним.
3.7. Гравець виконуючи (щоразу) на/в Порталі/Мобільному додатку SuperGra або в особистому профілі Клієнтського рахунку на/в Порталі/Мобільному додатку SuperGra дії зі зміни умов налаштування мови надання (відображення) інформації (української мови, російської мови, англійської мови тощо), за власним вільним волевиявленням, внутрішній волі і бажанню підтверджує, що дозволяє Організатору (співробітникам, третім особам, що залучені для надання Послуг) надалі здійснювати/надавати будь-яку комунікацію (листи електронною поштою, спілкування в месенджерах, онлайн-чаті, промоційну/рекламну інформацію тощо) тією мовою, щодо якої було отримано Організатором від Гравця електронне підтвердження (згода) (на/в Порталі/Мобільному додатку SuperGra або в особистому профілі Клієнтського рахунку на/в Порталі/Мобільному додатку SuperGra) щодо вибору мови надання (відображення) інформації.
3.8. У випадку перебування Гравця за межами кордону України, він несе відповідальність за дотримання правил та вимог законодавства країни перебування чи/або країни постійного проживання Гравця стосовно участі в Азартних іграх, у тому числі іграх на грошові кошти, зокрема, якщо Азартні ігри заборонені відповідно до законодавства держави перебування чи/або проживання Гравця.
3.9. Якщо стався випадок помилкової реєстрації на/в Порталі/Мобільному додатку SuperGra особи, яка не відповідає вимогам до Гравця згідно з Правилами, та/або Договором публічної оферти щодо участі в азартній грі, та/або Чинним законодавством України, уповноважена особа або законний представник зобов'язується невідкладно надати Організатору документ, що підтверджує невідповідність особи вимогам до Гравця, зокрема, щодо недієздатності, обмеженої дієздатності та/або недосягнення 21-річного віку. У разі підтвердження зазначеного факту Організатор зобов'язаний негайно припинити надання Послуг такій особі.
3.10. Категорично забороняється участь в Азартних іграх на/в Порталі/Мобільному додатку SuperGra особам, які:
3.10.1. не надали для ознайомлення документ, що посвідчує особу і містить відомості про вік особи, в разі отримання вимоги від працівника Організатора надати такий документ, якщо в нього виникли сумніви щодо досягнення особою 21-річного віку;
3.10.2. надали неправдиву інформацію/відомості/документи Організатору та/або його представнику, зокрема, стосовно себе, в тому числі: ім'я, по батькові, відомості про вік, місце проживання або місце перебування;
3.10.3. мають обмежену дієздатність та/або є недієздатними;
3.10.4. включені до Реєстру осіб, яким обмежено доступ до гральних закладів та/або участь в Азартних іграх;
3.10.5. мають лудоманію (страждають на ігрову залежність);
3.10.6. безпосередньо є засновниками (учасниками, акціонерами), керівниками Організатора, в яких вони є засновниками та/або займають керівні посади;
3.10.7. є представниками засновників (учасників, акціонерів), керівників Організатора, у яких вони є представниками засновника та/або займають керівні посади;
3.10.8. можуть мати та/або володіють інформацією про результат Азартної гри;
3.10.9. безпосередньо та/або опосередковано (із залученням третьої особи/третіх осіб) можуть вплинути на результат Азартної гри або розмір виплати (видачі) виграшу (призу);
3.10.10. є головою, членами та/або службовими особами Уповноваженого органу, крім осіб, що проводять перевірки методом контрольних закупок;
3.10.11. знаходяться в стані алкогольного, наркотичного чи іншого сп'яніння, або перебувають в стані отруєння/інтоксикації.
3.10.12. є громадянами та/або підданими держави, яка у будь-який спосіб окупувала частину території України або яка вчиняє агресію проти України, визнана Верховною Радою України державою-агресором або державою-окупантом, окрім тих, які мають чинну посвідку на тимчасове чи постійне проживання в Україні;
3.10.13. включені до санкційних списків.
Якщо Організатором буде виявлено зареєстровані Клієнтські рахунки на/в Порталі/Мобільному додатку SuperGra, вищезазначеної особи/вищезазначених осіб, ставки в Азартних іграх, в яких було взято участь, автоматично визнаються недійсними Організатором, а Клієнтські рахунки буде заблоковано без права поновлення.
3.11. Усі ставки (без обмежень) здійснюються у спосіб списання грошових замінників з Клієнтського рахунку Гравця, а у разі відсутності грошових замінників на Клієнтському рахунку Гравця, для ставок застосовуються електронні грошові замінники на Бонусному рахунку.
3.12. У випадку, якщо особою, попри заборону, передбачену Чинним законодавством України та/або Правилами, було взято участь в Азартній грі на/в Порталі/Мобільному додатку SuperGra, договір публічної оферти щодо участі в Азартній грі стає нікчемним. Виплата (видача) виграшів (призів) за нікчемними договорами Організатором не здійснюється у жодному разі. Якщо Організатором було здійснено виплату (видачу) виграшу (призу) цій особі, така виплата (видача) виграшу (призу) підлягає поверненню Організатору в повному обсязі та в строки, повідомлені такій особі Організатором. У випадку, якщо ставка підлягає поверненню фізичній особі, Організатор зобов'язується з моменту коли йому стали відомі обставини, через які ставка підлягає поверненню фізичній особі, повернути особі або іншому законному представнику грошові кошти в розмірі ставки. При цьому загальний термін повернення грошових коштів не може перевищувати сорока п'яти днів.
3.13. Організатором можуть бути визначені умови участі Гравців в Азартних іграх на/в Порталі/Мобільному додатку SuperGra шляхом проведення будь-яких маркетингових, промоційних та/або рекламних заходів, акційних пропозицій тощо, затверджуючи конкретні правила проведення кожного окремого заходу та/або акційної пропозиції, які доповнюють Правила і не можуть суперечити Чинному законодавству України та Правилам.

4. ПОРЯДОК РЕЄСТРАЦІЇ КЛІЄНТСЬКОГО РАХУНКУ

4.1. Гравець перед участю в Азартних іграх на/в Порталі/Мобільному додатку SuperGra зобов'язується створити Клієнтський рахунок у розділі «Реєстрація». Здійснюючи реєстрацію на/в Порталі/Мобільному додатку SuperGra, необхідно зазначати свою адресу електронної пошти або номер телефону (логін) і пароль, які надалі будуть використовуватися Гравцем для входу в систему (Клієнтський рахунок), а також заповнити анкету в спосіб внесення персональних даних: прізвища, ім'я, по батькові (за наявності), дати народження, номеру телефону та інших даних, з метою наступної ідентифікації та верифікації у розділі «Документи».
4.2. Усі персональні дані, зазначені в пункті 2.1. Правил, при реєстрації на/в Порталі/Мобільному додатку SuperGra повинні бути правдивими та відповідати дійсності. З метою підтвердження усієї наданої інформації (верифікації) Організатор має право запросити документ, що посвідчує особу (в тому числі, але не виключно, копію паспорта/ID-картки або іншого документа тощо), фотографії з необхідним документом та/або використовувати засоби відеозв'язку як додаткового інструменту верифікації. Якщо необхідна інформація не буде надана, Організатор має право припинити дію Клієнтського рахунку або в процесі реєстрації призупинити реєстрацію Клієнтського рахунку до тих пір, поки не буде надано усю необхідну інформацію для проведення ідентифікації, та/або остаточно закрити Клієнтський рахунок/припинити реєстрацію Клієнтського рахунку в разі не надання зазначеної інформації (документів).
4.3. Особа, яка надає персональні дані Організатору, несе повну юридичну відповідальність за повноту, достовірність і коректність персональних даних, що надаються. Під час реєстрації на/в Порталі/Мобільному додатку SuperGra Гравець безпосередньо та безвідклично підтверджує, що надав Організатору точну, повну та достовірну інформацію. У разі зміни будь-яких персональних даних Гравець зобов'язується оновити їх у своєму Клієнтському рахунку на/в Порталі/Мобільному додатку SuperGra.
4.4. Усю юридичну відповідальність за збереження логіна і пароля, а також інших засобів, які використовуються для авторизації на/в Порталі/Мобільному додатку SuperGra, несе виключно Гравець. У випадку зміни або втрати доступу до засобів авторизації, які використовуються Гравцем для авторизації на/в Порталі/Мобільному додатку SuperGra (адреси електронної пошти та/або доступу до неї, мобільного пристрою та/або гаджетів (у разі використання як засобів авторизації) тощо), Гравець зобов'язується негайно повідомити Організатора будь-яким доступним засобом комунікації.
4.5. Гравцю надається можливість відкрити на/в Порталі/Мобільному додатку SuperGra виключно один Клієнтський рахунок. Будь-які інші рахунки, відкриті на/в Порталі/Мобільному додатку SuperGra, вважаються дубльованими та підлягають закриттю Організатором. Організатором, у виняткових випадках, може бути дозволено Гравцю відкриття дубльованого рахунку/дубльованих рахунків. Якщо Гравцем не було отримано дозволу Організатора на відкриття дублювального рахунку/рахунків, Організатором здійснюється закриття дублювального рахунку/рахунків. У такому разі, усі операції, що проводилися з дубльованого рахунку/рахунків, можуть вважатися недійсними, а Організатор має право запросити повернення грошових коштів, раніше виплачених з дубльованого рахунку/дубльованих рахунків. Усі грошові кошті, що залишилися на дубльованому рахунку, не підлягають поверненню Гравцеві.
4.6. У випадку запитань та/або необхідності допомоги під час реєстрації на/в Порталі/Мобільному додатку SuperGra Гравець має право звернутися до служби підтримки Організатора за адресою електронної пошти [email protected], повідомленням в онлайн-чат або за телефонами +38093 772 3277, +38099 772 3277, +38097 772 3277, 0 800 300 583.
4.7. Якщо Гравець має проблеми з авторизацією чи з користуванням Клієнтським рахунком на/в Порталі/Мобільному додатку SuperGra, він має право звернутися до Організатора з описом проблеми та не має права зареєструвати будь-який інший рахунок на/в Порталі/Мобільному додатку SuperGra без дозволу Організатора.

5. УМОВИ КОРИСТУВАННЯ КЛІЄНТСЬКИМ РАХУНКОМ

5.1. Гравець не має жодного права на розкриття/розголошення/повідомлення (навмисно та/або випадково) будь-яким третім особам свого логіна/паролю, які він використовував під час заповнення реєстраційного бланка на/в Порталі/Мобільному додатку SuperGra під час реєстрації Клієнтського рахунку. У випадку втрати Гравцем, або ним було забуто дані свого Клієнтського рахунку, Гравець має право відновити пароль, виконавши дії після натискання на/в Порталі/Мобільному додатку SuperGra посилання «Відновити пароль», що розташоване в спливаючому вікні (формі) для входу до облікового запису.
5.2. Виключно Гравець несе повну юридичну відповідальність за збереження свого логіна та пароля для авторизації на/в Порталі/Мобільному додатку SuperGra, а також за будь-які дії та/або операції, проведені зі свого Клієнтського рахунку. На Гравця покладається юридична відповідальність за усі витрати, здійснені з його Клієнтського рахунку третіми особами, у випадку, якщо Гравцем не було вжито всіх необхідних заходів щодо недопущення та/або обмеження доступу третіх осіб до його Клієнтського рахунку на/в Порталі/Мобільному додатку SuperGra.
5.3. У випадку, якщо було здійснено несанкціонований доступ до Клієнтського рахунку чи/або у випадку будь-якого іншого порушення безпеки доступу до Клієнтського рахунку Гравця на/в Порталі/Мобільному додатку SuperGra, Гравець зобов'язаний негайно повідомити про це Організатора. На Гравця покладається зобов'язання надавати Організатору докази такого несанкціонованого доступу. Організатор ні за яких обставин не несе юридичної відповідальності за витрати, втрати та збитки, завдані Гравцеві внаслідок дій третіх осіб з Клієнтського рахунку, незалежно від того, чи були вони авторизовані Гравцем або без відома Гравця.
5.4. Будь-які дії, які було вчинено на/в Порталі/Мобільному додатку SuperGra за допомогою Клієнтського рахунку Гравця, юридично вважаються вчиненими Гравцем, допоки не буде доведено зворотне.

6. ПОРЯДОК ІДЕНТИФІКАЦІЇ ТА ВЕРИФІКАЦІЇ. ПОЛОЖЕННЯ ЩОДО ЗАХИСТУ ВІД ЛЕГАЛІЗАЦІЇ (ВІДМИВАННЯ) ДОХОДІВ ТА ЗДІЙСНЕННЯ НАЛЕЖНОЇ ПЕРЕВІРКИ

6.1. Гравець безумовно гарантує, підтверджує та погоджується, що:

 • на момент реєстрації на/в Порталі/Мобільному додатку SuperGra ним досягнуто не менше 21-річного віку;
 • Гравець є повноправним безпосереднім власником грошових коштів на Клієнтському рахунку. Вся інформація, яку Гравцем було надано Організатору в процесі реєстрації, ідентифікації/верифікації на/в Порталі/Мобільному додатку SuperGra та/або іншому періоді, в тому числі в рамках будь-якої угоди, яка вимагає внесення грошових коштів, є достовірною, актуальною, точною й повною мірою відповідає імені (іменам) на кредитній/дебетовій картці(-ах) або інших розрахункових системах, які будуть використовуватися для внесення або отримання грошових коштів на Клієнтський рахунок/з Клієнтського рахунку Гравця.

6.2. Безпосередньо погоджуючись з Правилами, Гравець повною мірою наділяє Організатора правом проводити ідентифікацію, верифікацію та інші перевірки відповідно до Чинного законодавства України, регуляторних органів, а також на розсуд Організатора з метою перевірки та підтвердження особи Гравця, контактної інформації, віку та інших даних (надалі — Перевірки).
6.3. Протягом часу проведення Перевірки Організатором може бути здійснено обмеження можливості Гравця здійснювати виплату (виграшу, повернення депозиту, інші виплати) грошових коштів з Клієнтського рахунку.
6.4. У випадку наявності факту недостовірності, неточності, неповноти та/або введення в оману Організатора, наданою Гравцем будь-якою інформацією, а також у разі невідповідності наданої інформації даним, зазначеним в наданих документах, що підтверджують особу Гравця, такі дії свідчать, що Гравцем порушуються Правила, а Організатор, у такому випадку, може закрити Клієнтський рахунок Гравця негайно та/або відмовити Гравцю у використанні Послуг Порталу/Мобільного додатка SuperGra, а також вчинити інші дії на власний розсуд, не порушуючи умови Чинного законодавства України.
6.5. У випадку, якщо Організатор не матиме можливості підтвердити досягнення відповідною особою допустимого віку (21 року), Організатором може бути призупинено дію Клієнтського рахунку такої особи. У випадку наявності моменту участі в Азартних іграх на/в Порталі/Мобільному додатку SuperGra особи, вік якої був меншим за допустимий (21 рік), то:

 • Клієнтський рахунок особи, якою не досягнуто 21 року, буде закритий;
 • усі операції, здійснені протягом цього часу, стають недійсними, а відповідні грошові кошти, внесені особою, яка не досягла 21 року, на Клієнтський рахунок, будуть повернуті шляхом їхнього зарахування на банківський рахунок, з якого зазначені грошові кошти вносилися на Клієнтський рахунок;
 • будь-які ставки, здійснені особою, яка не досягла 21 року, протягом цього часу, будуть анульовані, а відповідні Виграші (призи) втрачені. Якщо така особа встигла вивести суми Виграшів (призів), такі грошові кошти підлягають поверненню на вимогу Організатора.

6.6. Гравець підтверджує, що повною мірою усвідомлює наявність ризику втрати грошових коштів в процесі Азартної гри на/в Порталі/Мобільному додатку SuperGra та Гравець безвідклично гарантує, що розуміє власну повну юридичну відповідальність за будь-які втрати, пов'язані з використанням Послуг Порталу/Мобільного додатка SuperGra. Гравець підтверджує, що користується Послугами виключно за власним вибором і рішенням, на свій власний ризик. Гравець не має права пред'являти будь-які претензії до Організатора в зв'язку зі своїми збитками, втратами та/або програшами.
6.7. Гравець перед участю в Азартних іграх на/в Порталі/Мобільному додатку SuperGra повинен повністю розуміти загальні способи, правила та процедури надання Послуг та Азартних ігор казино в Інтернеті. Гравець безвідклично гарантує, що розуміє свою повну юридичну відповідальність за забезпечення правильності даних ставок та Азартних ігор. Гравець зобов'язується не вчиняти будь-які дії чи вчинки, які можуть завдати шкоди репутації Організатора.
6.8. Ідентифікація (верифікація, встановлення даних Організатором) Гравця передбачає збір Організатором наступних даних:

 • прізвища, ім'я, по батькові (за наявності) особи;
 • віку (дату народження) особи;
 • відомостей про наявність або відсутність особи в реєстрі осіб, яким обмежено доступ до гральних закладів та/або участь в азартних іграх.

6.9. Ідентифікація (верифікація, встановлення даних Організатором) Гравця здійснюється працівником Організатора до моменту прийняття ставки через мережу Інтернет із застосуванням методів ідентифікації та/або інших методів верифікації, що використовуються відповідно до Чинного законодавства України про захист персональних даних та Правил.
З метою ідентифікації (верифікації, встановлення даних Організатором) Гравця, необхідно завантажити в розділ «Документи» паспортний документ і зробити особисто фото (лайвнес селфі) з власним зображенням і документами, необхідними для ідентифікації (верифікації, встановлення даних Організатором) Гравця. На документі вся інформація повинна чітко проглядатися: ім'я, прізвище, фотографія, дата народження, номер документа тощо. Прийняті Організатором для ідентифікації (верифікації, встановлення даних Організатором) Гравця можуть бути тільки кольорові фотографії документів (чорно-білі скановані копії, ксерокопії документів або інші неякісні документи не допускаються). Сторінки документа повинні бути видні повністю.
За необхідності Організатор в будь-який час може вимагати додаткові документи, що засвідчують особу, незалежно від того, чи проходив Гравець первинну ідентифікацію (верифікацію, встановлення даних Організатором). Перелік додаткових документів включає (але не обмежується) цифрове фото, на якому Гравець зображений з паспортним документом («селфі з паспортним документом в руках»), рахунки за комунальні послуги, банківська виписка по рахунку/картці тощо. Гравець може надавати ці документи, надіславши листа на електронну пошту [email protected]. У випадках, передбачених Чинним законодавством України, Організатор проводить належну перевірку Гравця. Гравець у цей період зобов'язаний надавати всі необхідні документи на запит Організатора.
6.10. Ідентифікація (верифікація, встановлення даних Організатором) Гравця в мережі Інтернет може бути здійснена Організатором за допомогою електронного підпису, sim-картки з підтримкою методу MobileID, методу BankID або інших методів верифікації, що використовуються відповідно до Чинного законодавства України.
6.11. Організатором з метою проведення додаткової ідентифікації (верифікації, встановлення даних Організатором) Гравця в мережі Інтернет та/або для фактичної перевірки особи Гравця, зокрема, але не виключно, у випадку виплати/видачі виграшу/призу (в мережі Інтернет та/або перед врученням виграшу/призу в руки), може бути запитано в Гравця додаткові документи, зокрема ідентифікаційний номер (реєстраційний номер облікової картки платника податків/податковий номер), копію документу, що посвідчує особу, власне зображення Гравця з необхідним документом, або може вимагатися використання засобів відеозв'язку.
6.12. Організатор має право залучити третіх осіб для обробки даних Гравця, з метою покращення та прискорення ідентифікації (верифікації, встановлення даних Організатором) Гравця.
6.13. Ідентифікація (верифікація, встановлення даних Організатором) віку Гравця в мережі Інтернет проводиться Організатором до моменту прийняття ставки на/в Порталі/Мобільному додатку SuperGra.
6.14. Правилами та спеціальними організаційними процедурами Організатор впроваджує політику, яка надає спеціальні можливості достовірно ідентифікувати (верифікувати, встановити дані Організатором) про вік Гравця, в тому числі, з покладанням на Гравця відповідних зобов'язань.
6.15. Організатор протягом проведення процедури ідентифікації (верифікації, встановлення даних Організатором) Гравця за допомогою електронного підпису, sim-картки з підтримкою методу MobileID, методу BankID або інших методів верифікації зобов'язується дотримуватися Чинного законодавства України про захист персональних даних.
6.16. Гравець несе повну юридичну відповідальність за достовірність наданих Організатору документів та інформації відповідно до Чинного законодавства України.
6.17. У випадку підпадання Гравця під визначення «політично значущої особи» («Politically Exposed Person») або «особи, пов'язаної з політично значущими особами» або членом сім'ї «політично значущої особи» в розумінні українського або іноземного законодавства (включно з, без обмежень, Рекомендаціями Financial Action Task Force (FATF), Директивами Європейського Союзу 2015/849 тощо), Гравець зобов'язується повідомити про це Організатора негайно після реєстрації на/в Порталі/Мобільному додатку SuperGra.
6.18. При відмові (ухиленні) Гравця від проходження процедури ідентифікації (верифікації, встановлення даних Організатором), наданні чужих, підроблених (відредагованих за допомогою різних програм і графічних редакторів) документів, ненадання всіх необхідних документів по запиту Організатора, здійснення інших дій, які направлені на маніпулювання з особистими документами тощо, Організатор відмовляє в підтвердженні Клієнтського рахунку та залишає право за собою надати такому Гравцю статус Небажаного гравця.

7. ПОРЯДОК ПОПОВНЕННЯ КЛІЄНТСЬКОГО РАХУНКУ ГРАВЦЯ

7.1. Всі операції на Клієнтському рахунку Гравця виконуються у гривні.
Організатором приймаються лише ті грошові кошти (платежі), що були надіслані на банківський рахунок Організатора з рахунку, відкритого в банку, що є резидентом України.
7.2. У випадку поповнення Клієнтського рахунку Гравцем шляхом внесення грошових коштів на Депозит, Депозит може бути поповнений не раніше надходження грошових коштів на банківський рахунок Організатора, якщо інше не передбачено Чинним законодавством України.
7.3. Внесення грошових коштів на Депозит Клієнтського рахунку можливе платіжними методами, які вказані на/в Порталі//Мобільному додатку SuperGra в розділі «Каса» — «Депозит».
7.4. Організатор у будь-якому разі не несе відповідальності за не надходження грошових коштів на Депозит Клієнтського рахунку в зазначений строк з вини третіх осіб (робота платіжних систем, банків тощо), через обставини непереборної сили (аварія в авторизаційних центрах, втрата каналу зв'язку тощо) або будь-які інші обставини, на які Організатор не має можливості вплинути.
7.5. Поповнення Клієнтського рахунку Гравцем повинно бути здійснено виключно самостійно, з власного банківського, платіжного рахунку або будь-яким іншим способом, відповідно до Правил.
7.6. За наявності підозри в шахрайських та/або інших протиправних діях зі сторони Гравця та виявлення Організатором фактів поповнення Клієнтського рахунку третіми особами (або факту невідповідності персональних даних власника картки даних Гравця), Організатором може бути здійснено повне скасування всіх ставок Гравця в Азартних іграх, обмежено доступ Гравцю до користування Клієнтським рахунком та, у випадку, виявлення фактів порушення Правил, закрито Клієнтський рахунок, надано Гравцю статус Небажаного гравця і повністю заборонено Гравцю брати участь в Азартних іграх на/в Порталі/Мобільному додатку SuperGra.
7.7. Якщо Гравцем будуть вчинені дії, які не відповідають Правилам, без мети здійснення Ставки в Азартній грі та недоцільних операцій (наприклад, здійснення поповнення Депозиту при наявності на Клієнтському рахунку грошових коштів тощо) з внесення грошових коштів до Клієнтського рахунку, Організатором може бути додатково здійснено дії зі встановлення Гравцю обмежень щодо сум поповнення Депозиту та/або сум виплати грошових коштів з Клієнтського рахунку та залишено право надати Гравцю статус Небажаного гравця.
7.8. Час зарахування грошових коштів на Депозит Клієнтського рахунку, комісія за проведення фінансової операції та будь-які інші витрати Гравця можуть бути змінені. Усі умови та актуальна інформація про операції відображаються Організатором на сторінці Порталу/Мобільного додатка SuperGra в розділі «Каса».
7.9. Мінімальна сума поповнення Клієнтського рахунку — 100 гривень 00 копійок.
7.10. Організатор жодним чином не несе відповідальності за будь-які додаткові комісії та обмеження банківських установ, платіжних компаній, фінансових посередників Гравця.
7.11. За обставин затримок щодо поповнення Депозиту та надходжень грошових коштів на Клієнтський рахунок, Гравець має можливість звернутися до служби технічної підтримки Організатора за допомогою доступних засобів комунікації до чату Організатора або на електронну пошту за адресою [email protected].

8. ПОРЯДОК ЗДІЙСНЕННЯ НАРАХУВАНЬ І ВИПЛАТ ВИГРАШІВ (ПРИЗІВ), ПОВЕРНЕННЯ ДЕПОЗИТІВ З КЛІЄНТСЬКОГО РАХУНКУ

8.1. Розрахунок результату та підбиття підсумків Азартних ігор на/в Порталі/Мобільному додатку SuperGra проводиться безпосередньо після оголошення їхніх результатів відповідно до правил проведення Азартної гри, за винятком особливостей встановлених Правилами.
8.2. Гравець може подати замовлення Організатору на суму виплати (виграш, повернення депозиту, інші виплати) в розділі «Каса» Порталу - «Виплати» із зазначенням бажаної суми (в межах балансу свого Клієнтського рахунку) в полі «Виплати», за умови, якщо:

 • Гравцем дотримано Правил;
 • усі необхідні процедури, пов'язані з верифікацією, виконані в повному обсязі;
 • всі платежі, внесені на Депозит Клієнтського рахунку, були перевірені на предмет відсутності неприйнятних дій, і жодна операція не була анульованою або іншим чином скасованою;
 • Гравцем було Відіграно бонуси із застосуванням Вейджера (у випадку, якщо Гравець бажає здійснити виплату грошових коштів, які було Відіграно із застосуванням бонусів);
 • Гравець зробив замовлення Організатору на здійснення виплати.

8.3. Виплата (виграш, повернення депозиту, інші виплати) Гравцем може бути отримана за допомогою платіжних методів, які передбачені на/в Порталі/Мобільному додатку SuperGra в розділі «Каса». При цьому Гравцю потрібно враховувати наступне:

 • перша виплата можлива тільки після підтвердження Організатором електронної пошти, номера телефона, а також платіжних методів Гравця на/в Порталі/Мобільному додатку SuperGra в розділі «Документи» та не раніше ніж після закінчення 24 (двадцяти чотирьох) годин з моменту першого зарахування грошових коштів на Клієнтський рахунок Гравця;
 • виплата грошових коштів з Клієнтського рахунку Гравця може бути здійснена виключно на банківську картку Гравця, за допомогою якої здійснювалося поповнення;
 • при перерахуванні виплати (виграшу, повернення депозиту, інших платежів) на платіжну картку Гравця всі активовані ним Бонуси повинні бути відіграні або скасовані;
 • Організатор залишає за собою право на додаткові перевірки будь-яких транзакцій. Їхня тривалість не може перевищувати 30 діб;
 • за підозри про порушення Чинного законодавства України, Організатор зобов'язаний провести додаткову перевірку з додатковим відстроченням виплати не більш ніж на 30 діб;
 • за наявності вагомих доказів, що були здійснені шахрайські дії з боку Гравця, Організатор має право відмовити йому у виплаті з подальшим блокуванням Клієнтського рахунку;
 • виплата Організатором відбувається в цілодобовому режимі, але слід враховувати терміни банківських та платіжних транзакцій, які виконуються фінансовими компаніями, що мають відповідну ліцензію згідно з Чинним законодавством України;
 • виплата Організатором здійснюється після обороту ставок у розмірі 200% від внесених грошових коштів Гравця.

8.4. Операції поповнення і виплати (зняття) та/або повернення грошових коштів з Клієнтського рахунку повинні проводитися в гривні та одним платіжним методом. Операції з виплати (зняття), виплати та/або повернення грошових коштів з Клієнтського рахунку на користь Гравця здійснюються шляхом зарахування грошових коштів на банківський рахунок банку, що є резидентом України. У випадку, якщо у Гравця відсутній банківський рахунок, що є відкритим у банку, що є резидентом України, Організатор має право утримуватись (не здійснювати) операції з виплати (зняття), виплати та/або повернення грошових коштів з Клієнтського рахунку на користь Гравця до моменту, поки Гравець відкриє банківський рахунок у банку, що є резидентом України, та повідомить Організатора про зазначений рахунок через службу підтримки, шляхом направлення електронного листа із вкладенням фото (селфі) Гравця з банківською карткою на наступну електронну пошту [email protected].
8.5. Виплата грошових коштів (здійснення виплат) з Клієнтського рахунку здійснюється тільки при підтвердженні того, що Гравець є власником рахунків у платіжних системах, банківських установах. Виплата грошових коштів на користь інших (третіх) осіб не здійснюється та забороняється.
8.6. Під час здійснення виплати виграшу, відповідно до Податкового кодексу України (надалі — ПКУ) в Гравця виникає обов'язок зі сплати податку на доходи фізичних осіб (ПДФО) та військового збору (ВЗ) від суми виграшу, які Організатор як податковий агент нараховує, утримує та сплачує до державного бюджету України від імені та за рахунок Гравця.
8.7. Гравець зобов'язаний до моменту здійснення замовлення на отримання виплати (виграшу, повернення депозиту, інших платежів) надати власний реєстраційний номер облікової картки платника податків (надалі — РНОКПП) або документ, що підтверджує відмову від отримання РНОКПП.
8.8. Будь-які комісії банків, фінансових компаній, платіжних систем тощо, які будуть здійснені під час проведення будь-якої виплати на користь Гравця з Клієнтського рахунку покладаються на Гравця, шляхом утримання відповідної суми з відповідної виплати (вартість послуг банків, фінансових компаній, платіжних систем, комісії за перерахування грошових коштів тощо).
8.9. Гравець несе повну юридичну відповідальність за надання достовірної інформації при оформленні замовлення до Організатора на виплату.
8.10. У разі здійснення Гравцем транзакцій під час виплати грошових коштів з Клієнтського рахунку, які не відповідають Правилам, та здійснення недоцільних транзакцій (здійснення поповнення депозиту при наявності на Клієнтському рахунку грошових коштів тощо) з внесення грошових коштів до Клієнтського рахунку, Організатором здійснюються додаткові дії зі встановлення Гравцю обмежень щодо сум поповнення Депозиту та/або сум виплати грошових коштів з Клієнтського рахунку та залишено право надати Гравцю статус Небажаного гравця.
8.11. Виплата грошових коштів з Клієнтського рахунку Гравця може бути здійснена виключно на банківську карту Гравця, за допомогою якої здійснювалося поповнення Депозиту Клієнтського рахунку.
У разі зміни банківських реквізитів картки Гравця або якщо поповнення Депозиту Клієнтського рахунку було здійснено за допомогою іншої банківської картки та/або за допомогою іншої платіжної системи, необхідно повідомити Організатора.
Після отримання підтвердження змін реквізитів банківської картки Гравця чи платіжної системи від Організатора, Організатор має право зобов'язати Гравця зробити мінімальне поповнення рахунку відповідною карткою для того, щоб можливо було здійснити операцію для отримання виплати з Клієнтського рахунку.
8.12. Організатор не несе жодної юридичної відповідальності щодо обмежень, які існують у банківських установах, платіжних системах, організаціях та інших фінансових установах, щодо кількості транзакцій, суми платежів та інших обмежень, які можуть бути встановлені такими організаціями та/або Чинним законодавством України.
8.13. Під час здійснення фінансових операцій з виплати грошових коштів Гравця, Організатор залишає за собою право об'єднати декілька (дві та більше фінансових операцій) в одну. Також Організатор залишає за собою право здійснювати виплати грошових коштів Гравця, шляхом поділу однієї фінансової операції на декілька (дві та більше) фінансових операцій.
8.14. Зарахування грошових коштів на банківський рахунок Гравця здійснюється відповідно до Чинного законодавства України та внутрішніх правил банківських установ, платіжних систем, фінансових установ.
8.15. У разі підозрілих або шахрайських дій, включно з використанням викрадених банківських платіжних карток (кредитні/дебетові), та/або будь-якою іншою діяльністю шахрайського характеру (включно з будь-якими поверненнями або анулюваннями платежів), включно з внесенням грошових коштів з метою обміну між платіжними системами, Організатор залишає за собою право блокувати такий Клієнтський рахунок, анулювати будь-які зроблені виплати й стягнути будь-які виграші. Організатор має право проінформувати відповідні органи та/або організації (включно з агентствами кредитної інформації) про будь-які шахрайські дії з платежами чи іншої протиправної діяльності. Організатор залишає за собою право наймати колекторські агентства для повернення платежів. Ні за яких обставин, Організатор не відповідає за будь-яке несанкціоноване використання банківських платіжних карток, незалежно від того, чи було заявлено про крадіжку банківських платіжних карток.
8.16. Грошові кошти з Клієнтського рахунку Гравця можуть бути використані для компенсації збитків, завданих Організатору. За шахрайства й інших кримінальних дій, включно з помилками Гравця, будь-яка сума з його Клієнтського рахунку може бути списана на користь Організатора.
8.17. Виплата грошових коштів з Клієнтського рахунку Гравця з ініціативи Гравця можлива не раніше ніж після закінчення 24 (двадцяти чотирьох) годин з моменту першого зарахування грошових коштів на Клієнтський рахунок Гравця.
8.18. Мінімальна сума здійснення виплати — 200 гривень 00 копійок.
8.19. У випадку підозри в порушенні Чинного законодавства України та Правил, Організатор має право провести додаткову перевірку з відстроченням виплати грошових коштів Гравцю, на весь строк такої перевірки.
8.20. Організатор залишає за собою право здійснити повернення грошових коштів з Клієнтського рахунку Гравця будь-яким способом на свій розсуд, у тому числі визначення комісії, лімітів на кількість і суму транзакцій, відповідно до Чинного законодавства України.
8.21. Організатор має право утримати комісію в розмірі своїх витрат з виплати грошових коштів, що не були залучені до гри.
8.22. Строки виплати грошових коштів розраховуються від моменту створення останнього замовлення на виплату.
8.23. Ліміти на виплати грошових коштів з Клієнтського рахунку на замовлення Гравця:
8.23.1. Добовий ліміт виплати грошових коштів Гравця не може перевищувати більше ніж 30 000 гривень 00 копійок.
8.23.2. Тижневий ліміт виплати грошових коштів Гравця не може перевищувати більше ніж 150 000 гривень 00 копійок.
8.23.3. Місячний ліміт виплати грошових коштів Гравця не може перевищувати більше ніж 750 000 гривень 00 копійок.

9. ІНЕРТНІ (НЕАКТИВНІ) РАХУНКИ

9.1. Інертний (неактивний) рахунок Гравця — це Клієнтський рахунок, на якому не виявлено активності зі сторони Гравця понад 12 (дванадцять) календарних місяців, а саме:
9.1.1. Не зроблено поповнення депозиту з метою участі в азартних іграх (успішний депозит).
9.1.2. Не здійснено ставок у Азартних іграх.
9.1.3. Не здійснено замовлення на виплату грошових коштів.
9.2. Організатор продовжує безкоштовно обслуговувати Клієнтський рахунок Гравця до тих пір, поки Гравець активно користується послугами Організатора.
9.3. У випадку отримання статусу Інертного (неактивного) рахунку Гравця, з позитивного залишку на рахунку буде стягуватися плата за обслуговування такого рахунку на покриття адміністративних витрат в розмірі 100 (сто) гривень на місяць. Адміністративна плата стягується до нульового балансу на рахунку, при нульовому балансі на рахунку адміністративна плата за обслуговування рахунку не стягується.
9.4. Гравцю буде повідомлено про неактивний статус його Клієнтського рахунку і про перше зняття плати за обслуговування з використанням тієї контактної інформації, що наявна в Клієнтському рахунку. Адміністративна плата буде стягуватися щомісяця починаючи з 30 (тридцятого) дня після першого повідомлення про неактивний статус рахунку, і до тих пір, поки рахунок не стане активним або баланс не стане нульовим.
9.5. Одночасно з першим списанням адміністративної плати також деактивуються усі бонусні кампанії, скасовуються бонуси та будь-які інші бали або накопичення грошей в акціях, програмах лояльності або інших програмах, які були активовані з Клієнтського рахунку раніше.
9.6. Гравець Інертного (неактивного) рахунку може в будь-який момент «активувати» свій рахунок зробивши одну з наступних дій:
9.6.1. Зробити поповнення Депозиту з метою участі в азартних іграх (успішний депозит);
9.6.2. Зробити ставку на участь у Азартних іграх;
9.6.3. Здійснити виплату грошових коштів.

10. ПОЛОЖЕННЯ ПРО САМООБМЕЖЕННЯ ТА САМОВИКЛЮЧЕННЯ

10.1. Самообмеження. Обмеження участі особи в азартних іграх шляхом внесення до Реєстру осіб, яким обмежено доступ до гральних закладів та/або участь в азартних іграх, здійснюється:
10.1.1. Самостійно за заявою особи шляхом особистого подання Організатору азартних ігор або Уповноваженому органу письмової заяви (заяви про самообмеження) з одночасним пред'явленням документа, що посвідчує особу;
10.1.2. Уповноваженим органом за обґрунтованою заявою членів сім'ї першого ступеня споріднення або законних представників (заяви про обмеження) на строк до шести місяців у порядку, визначеному цією статтею;
10.1.3. За рішенням суду.
10.2. Гравець може самостійно обмежити себе в участі в Азартних іграх на строк від шести місяців до трьох років шляхом особистого подання Організатору Азартних ігор або Уповноваженому органу письмової заяви (заяви про самообмеження) з одночасним пред'явленням документа, що посвідчує особу.
10.3. Заява може бути подана в письмовій або електронній формі шляхом направлення заяви на електронну адресу Уповноваженого органу [email protected] або на електронну пошту Організатора [email protected]. Така заява повинна бути підписана електронним підписом та подана з дотриманням вимог Чинного законодавства України про електронні довірчі послуги.
10.4. У разі подання заяви на самообмеження відкликання заяви не допускається.
10.5. Зразок (бланк) заяви про самообмеження розміщується на/в Порталі/Мобільному додатку SuperGra в розділі «Відповідальна гра».
10.6. Заява про самообмеження має містити:

 • відомості про прізвище, ім'я, по батькові (за наявності) фізичної особи, яка подає заяву;
 • відомості про прізвище, ім'я, по батькові (за наявності) особи, стосовно якої встановлюється обмеження, дані документа, що посвідчує особу (найменування документа, серія (за наявності), номер, дата видачі, найменування державного органу, що видав документ, офіційна назва органу іноземної держави, в якому видано документ);
 • строк відмови від відвідування гральних закладів та участі в інших видах азартних ігор;
 • дату заяви та особистий підпис заявника (крім звернення, що подається в електронній формі).

10.7. Організатор негайно, але не пізніше ніж протягом 24 (двадцяти чотирьох) годин з моменту отримання заяви про самообмеження повертає заяву Гравцю для усунення недоліків виключно у разі неможливості ідентифікувати особу, стосовно якої подано заяву.
10.8. У разі якщо строк обмеження в участі в Азартних іграх у поданій заяві становить менше шести місяців або відсутній, вважається, що така заява подана на строк шість місяців.
10.9. Організатор не пізніше наступного робочого дня з дня отримання заяви про самообмеження або рішення суду про обмеження у відвідуванні гральних закладів та участі в Азартних іграх вносить відомості про фізичну особу, стосовно якої наявні обмеження участі в Азартних іграх, до Реєстру осіб, яким обмежено доступ до гральних закладів та/або участь в Азартних іграх.
10.10. Самовиключення — це блокування Клієнтського рахунку Гравця на певний період, протягом якого Гравець не матиме доступ до свого Клієнтського рахунку.
10.11. Самовиключення може бути здійснене Гравцем на/в сторінці Порталу/Мобільному додатку SuperGra в Розділі «Відповідальна гра».
10.12. Наслідками самовиключення є:
10.12.1. Блокування Клієнтського рахунку Гравця на строк самовиключення;
10.12.2. Неможливість Гравця здійснити вхід у свій Клієнтський рахунок протягом строку самовиключення, поповнювати Клієнтський рахунок та отримувати виплати грошових коштів з нього, а також брати участь в Азартних іграх на/в Порталі/Мобільному додатку SuperGra.

11. ЗАБОРОНИ ТА ПОПЕРЕДЖЕННЯ

11.1. Під час користування Порталом та Послугами заборонено:
11.1.1. Шахрайство, використання шкідливих програм, ботів, вірусів, масових розсилок та інших протиправних дій на/в Порталі/Мобільному додатку SuperGra.
11.1.2. Використання агресивної, образливої манери спілкування, нецензурної (ненормативної) лексики, погроз, приниження інших Гравців або співробітників/представників Організатора.
11.1.3. Спотворення, видалення або зміна будь-якої інформації, що знаходиться на/в Порталі/Мобільному додатку SuperGra;
11.1.4. Копіювання Порталу/Мобільного додатка SuperGra, в тому числі будь-яких їх частин, в будь-якій формі без отримання письмової згоди Організатора.
11.1.5. Надання інформації про взаємовідносини між Гравцем та Організатором третім особам.
11.1.6. Вчинення шахрайських дій з банківськими платіжними картами: використання викрадених, клонованих або іншим шляхом незаконно отриманих даних банківських карток для поповнення рахунку або інших платіжних карток та платіжних інструментів, щодо яких Гравець не є держателем.
11.1.7. Участь в будь-якій злочинній діяльності, включно з відмиванням грошей і будь-якою іншою діяльністю з кримінально-правовими наслідками.
11.1.8. Вступ або спроба вступу в змову, та/або намір безпосередньо чи опосередковано брати участь у будь-яких схемах змови з іншим Гравцем під час Азартної гри на/в Порталі/Мобільному додатку SuperGra.
11.1.9. Використання помилок в інтерфейсі Порталу/Мобільного додатка SuperGra або програмного забезпечення Організатора для отримання доступу (в тому числі доступу до інформації), який у іншому випадку не був би доступним Гравцю. Гравець повинен повідомити Організатора в разі отримання такого доступу.
11.1.10. Порушення та/або обхід системи безпеки Порталу/Мобільного додатка SuperGra. Якщо Організатор запідозрить, що Гравець намагається зламати, отримати доступ або іншим чином обійти систему безпеки або програмне забезпечення, Організатор негайно заборонить доступ Гравцеві до Послуг Порталу/Мобільного додатка SuperGra та заблокує Клієнтський рахунок. Організатор буде змушений проінформувати про це відповідні правоохоронні та інші уповноважені органи.
11.1.11. Продаж чи передання Клієнтських рахунків між Гравцями.
11.2. У випадку виявлення порушення Гравцем заборони визначеної в п. 11.1.2. цих Правил, Організатор має право: 
11.2.1. Не здійснювати з таким Гравцем комунікацію. 
11.2.2. Заборонити/заблокувати доступ Гравцеві до Послуг Порталу/Мобільного додатка SuperGra. 
11.2.3. Заблокувати Клієнтський рахунок Гравця. 
11.2.4. Заборонити Гравцю брати участь в Азартних іграх на/в Порталі/Мобільному додатку SuperGra.
11.2.5. Надати Гравцю статус Небажаного гравця. 
11.3. У випадку заборони/блокування доступу Гравцеві до Послуг Порталу/Мобільного додатка SuperGra, блокування Клієнтського рахунку, заборони Гравцю брати участь в Азартних іграх на/в Порталі/Мобільному додатку SuperGra, Організатор зобов'язується здійснити повернення Гравцю або його законному представнику грошових коштів з Клієнтського рахунку протягом 45 днів з дати виявлення порушення заборони визначеної в п. 11.1.2 цих Правил.
11.4. Організатор має право призупиняти, відкликати або скасовувати будь-які виплати або виграші, пов'язані з бонусними коштами, отриманими від Організатора при наявності підозр в тому, що Гравець намагається ними зловживати.
11.5. Організатор вживатиме всі можливі дії для виключення, а також для виявлення змов і їхніх учасників, проти таких осіб будуть вжиті відповідні заходи. Організатор не несе відповідальності за будь-які втрати або за будь-який збиток, який зазнав Гравець або будь-який інший користувач Послуг Порталу/Мобільного додатка SuperGra в результаті змови, шахрайських дій та інших незаконних дій. У подібних випадках всі дії залишаються на розсуд Організатора.
11.6. Гравці повинні в найкоротші строки сповістити Організатора, звернувшись до служби підтримки через чат, за адресою електронної пошти, або за допомогою інших контактних даних, опублікованих на/в Порталі/Мобільному додатку SuperGra, якщо виникають підозри щодо змови або шахрайських дій інших Гравців чи користувачів.
11.7. Якщо Організатор запідозрить Гравця в шахрайстві та/або у використанні стратегій у грі з активним бонусом з метою виконання вимог по Відіграшу бонуса, у тому числі збирання Скаттерів для отримання фріспінів за допомогою Бонусного рахунку й подальшого отримання безкоштовних обертів на Клієнтський рахунок, у грі з підвищеними ставками, зокрема використання бонусних функцій підвищення ставки та різке зниження ставок після цього, тощо (інші випадки передбачені Правилами та/або Чинним законодавством України), Організатор може в будь-який час без попереднього повідомлення закрити Гравцеві доступ до Послуг Порталу/Мобільного додатка SuperGra, заблокувати його Клієнтський та Бонусний рахунки. У подібному випадку Організатор знімає з себе зобов'язання повернути або іншим чином компенсувати Гравцеві грошові кошти, що знаходяться на його Клієнтському та Бонусному рахунку. Організатор зберігає за собою право проінформувати про це відповідні правоохоронні та інші Уповноважені органи.
11.8. Організатор не несе відповідальності за недоліки в засобах інформаційних технологій, що виникли в результаті роботи обладнання, що використовується Гравцем для доступу до Порталу/Мобільного додатка SuperGra, а також за збої в роботі Інтернет-провайдерів.
11.9. Якщо в разі порушення/невиконання Гравцем Правил, Організатором не було вжито будь-яких санкцій, обмежень, або інших дій відповідно до Правил та/або Чинного законодавства України, то такі дії Організатора не повинні розглядатись як відмова від права вживати санкції або здійснювати захист своїх прав і законних інтересів, зокрема, в адміністративному чи судовому порядку в майбутньому.
11.10. Організатор не несе відповідальності за будь-які втрати або збитки, які Гравець або третя сторона може понести в результаті неполадок засобів інформаційних технологій, викликаними хакерськими атаками, шкідливим програмним забезпеченням при використанні Порталу/Мобільного додатка SuperGra, в тому числі в разі скачування будь-яких матеріалів, розміщених на/в Порталі/Мобільному додатку SuperGra та/або будь-яких посилань розміщених на/в Порталі/Мобільному додатку SuperGra.

12. БОНУСНІ УМОВИ

12.1. Бонус розглядається як безкоштовна Ставка або Азартна гра, яка не має грошового еквівалента. Будь-який рух Бонусів, який відбувається на Клієнтському рахунку Гравця без виплати грошових коштів, не призводить до виникнення доходів Гравця, а є частиною процесу Азартної гри. Ніякої грошової альтернативи, заміни, обміну будь-якого з Бонусів не допускається, крім випадків, описаних в Правилах.
12.2. У кожного Гравця є два баланси — Клієнтський на Клієнтському рахунку та бонусний на Бонусному рахунку. Насамперед для ставок залучається його Клієнтський баланс з Клієнтського рахунку.
12.3. Процес нарахування та використання нарахованого Організатором Бонуса регулюється наступним набором правил:
12.3.1. для отримання Бонуса його необхідно активувати. Гравець зобов'язаний заздалегідь ознайомитися з правилами відіграшу Бонуса перед тим, як активувати його;
12.3.2. сума грошових замінників Бонуса додається на Бонусний баланс Бонусного рахунку. При використанні активованого Бонуса спочатку для ставок залучаються електронні грошові замінники з Клієнтського балансу Клієнтського рахунку, і тільки після цього — електронні грошові замінники активованого Бонуса з Бонусного рахунку, якщо не вказано інше;
12.3.3. усі Виграші (призи) зараховуються на Клієнтський баланс Клієнтського рахунку, і здійснення їх виплати є неможливою до повного Відіграшу бонуса з Бонусного рахунку;
12.3.4. після виконання умов Відіграшу бонуса, тобто, коли Вейджер відіграний, Виграш (приз), якщо він є, за Відіграний бонус, переводиться на Клієнтський баланс Клієнтського рахунку та відкривається можливість виплати Виграшу (призу) в розмірі суми, в рамках наявних електронних грошових замінників на Клієнтському рахунку та відповідно до лімітів виплат, передбачених Правилами. Процес Відіграшу бонуса є здійсненням Ставок на задану суму, заздалегідь описану в умовах Бонуса. Не всі Ставки враховуються при виконанні умов Вейджера. Зокрема, Ставки в настільних Азартних іграх (Roulette, Live Casino й інші) та різновидах покеру не йдуть у Відіграш бонуса, деякі Азартні ігри виду «слоти» через свої особливості можуть бути обмежені на використання їх для Відіграшу бонуса із застосуванням Вейджера. Дізнатись Азартні ігри, в яких можна Відіграти бонус, можна в категорії «Всі ігри», скориставшись фільтром («Ігри для відіграшу бонуса») на/в Порталі/Мобільному додатку SuperGra;
12.3.5. у рамках Відіграшу Бонуса враховуються не всі Ставки. Максимальна ставка для Відіграшу бонуса також вказана в описі Бонуса;
12.3.6. у Гравця одночасно може бути активним лише один Бонус. Гравець може активувати наступний Бонус лише у випадку, якщо попередній бонус має статус «Відіграний» або «Скасований». Якщо на Бонусному рахунку (Клієнтський рахунок) Гравця є Бонус у статусі «Очікування відіграшу», система не дозволить Гравцеві активувати новий Бонус.
12.3.7. У випадку, якщо Бонусний баланс на Бонусному рахунку Гравця становить 5 або менше електронних грошових замінників, то такий Бонусний баланс на Бонусному рахунку автоматично обнуляється.
12.4. Статуси бонусів:
12.4.1. Активований — бонус активований і перебуває в очікуванні платежу або вже зарахований на ігровий рахунок (у разі бездепозитного бонуса);
12.4.2. Очікування відіграшу — очікується виконання умов Відіграшу бонуса;
12.4.3. Відіграний — всі умови Відіграшу бонуса виконані;
12.4.5. Скасований — Бонус з якоїсь причини був скасований Гравцем або службою підтримки.
12.5. У разі виникнення суперечок, українська версія Правил матиме вищий пріоритет.
12.6. Ставки, зроблені з бонусного балансу, не можуть брати участь в будь-яких акціях або турнірах.
12.7. Категорично заборонено зловживати відкладанням будь-яких ігрових раундів, включно з безкоштовними спінами або бонусними іграми під час гри з бонусом/бонусами з метою збереження бонусних раундів, бонусів тощо. Будь-які відкладені ігри, бонуси й безкоштовні ігри, вважаються шахрайськими діями і ведуть до скасування Виграшу, втрати ставки, блокування Клієнтського рахунку (облікового запису Гравця на Порталі Організатора).
12.8. Забороняється використання будь-яких стратегій у грі з активним бонусом з метою виконання вимог по Відіграшу бонуса, у тому числі збирання скаттерів для отримання фріспінів за допомогою Бонусного балансу й подальшого отримання безкоштовних обертів на Клієнтський баланс. Якщо Гравець використовує стратегії, а також, якщо у Організатора є достатні підстави вважати, що дії Гравця мають елементи стратегії, в тому числі з використанням переваги у вигляді Бонуса, в такому випадку Адміністрація залишає за собою право анулювати всі Виграші Гравця, отримані після застосування відповідних стратегій.
12.9. Організатор залишає за собою право керувати на власний розсуд Бонусним балансом Гравця.
12.10. Організатор залишає за собою право обмежити видачу бонусних пропозицій та замінювати приз у вигляді Бонусів одного виду на еквівалентну кількість Бонусів іншого виду без пояснення причин і попереднього повідомлення.
12.11. Організатор не обмежується вищевказаними правилами гри з активованими Бонусами та залишає за собою право діяти на свій розсуд при неправомірній грі та/або спробі гри та/або застосування шахрайських схем Гравцем/третіми особами.

13. СКАРГИ І ПОВІДОМЛЕННЯ

13.1. Якщо Гравець хоче подати скаргу, що стосується Порталу/Мобільного додатка SuperGra (його роботи, неприпустимої поведінки інших Гравців тощо), Гравець повинен, в обґрунтовано короткий термін, звернутися до служби підтримки з приводу своєї скарги в онлайн-чат, електронною поштою за адресою [email protected].
13.2. У разі будь-якого спору Гравець погоджується, що записи на сервері будуть залучені як підтвердження при прийнятті Організатором рішень з предмета скарги.
13.3. Гравець визнає, що результат Азартних ігор на/в Порталі/Мобільному додатку SuperGra визначається довільним чином генератором випадкових чисел, і Гравець беззастережно приймає результати всіх Азартних ігор, в яких він брав участь. Якщо є розбіжності між результатами Азартної гри на комп'ютері Гравця і результатами на сервері виробника Азартної гри, результати на сервері виробника Азартної гри вважатимуться такими, що мають пріоритет і не підлягають оскарженню. Якщо є невідповідність між відображуваною на екрані комп'ютера Гравця інформацією і балансом на рахунку Клієнтському рахунку Гравця, то баланс, наявний на сервері Організатора, вважатиметься балансом на Клієнтському рахунку Гравця і це рішення вважатиметься остаточним і не підлягатиме оскарженню. Будь-які грошові кошти з Клієнтського рахунку Гравця вважатимуться анульованими, якщо результатом їхньої появи на Клієнтському рахунку Гравця слугувала помилка співробітника Організатора або технічна несправність.

14. ІНШІ УМОВИ

14.1. У разі втрати юридичної сили одним або декількома положеннями Договору публічної оферти щодо участі в азартній грі з Організатором та/або Правил, та/або Правил азартних ігор казино в мережі Інтернет, та/або Правил (принципів) відповідальної гри, та/або Політики конфіденційності Організатора, та/або АМL/KYC-Політики Організатора азартних ігор казино в мережі Інтернет, та/або Умов акційної політики організатора азартних ігор казино в мережі Інтернет, інші положення вважаються законними та не втрачають юридичної чинності відповідно до Чинного законодавства. Частина умов Договору та/або Правил організатора азартних ігор, та/або Правил азартних ігор казино в мережі Інтернет, та/або Правил (принципів) відповідальної гри, та/або Політики конфіденційності Організатора, та/або АМL/KYC-Політики Організатора азартних ігор казино в мережі Інтернет, та/або Умов акційної політики організатора азартних ігор казино в мережі Інтернет, яка стала недійсною або неможливою до виконання, має бути змінена відповідно до застосованого права. При цьому зміни мають відображати початкові цілі максимально близько та точно.
14.2. Організатор може, виключно на власний розсуд, в будь-який час вносити зміни або доповнювати будь-яку послугу, пропоновану на/в Порталі/Мобільному додатку SuperGra, з метою підтримки та оновлення Порталу/Мобільного додатка SuperGra, в тому числі додавати нові ігри, видаляти наявні ігри, змінювати інтерфейс Порталу/Мобільного додатка SuperGra тощо.
14.3. У разі будь-якого збою в системі Порталу/Мобільного додатка SuperGra або помилки в Азартній грі (відхилення від нормального функціонування логіки гри з будь-якої причини), Організатор намагатиметься в найкоротші строки виправити ситуацію. Організатор не бере на себе жодної відповідальності за несправності засобів інформаційних технологій, завдані роботою обладнання, що використовується відвідувачем/Гравцем або іншими відвідувачами/Гравцями для доступу до Порталу/Мобільного додатка SuperGra, а також за перебої в роботі Інтернет-провайдера відвідувача/Гравця або Інтернет-провайдера інших Гравців чи Організатора.
14.4. У процесі використання Послуг Порталу/Мобільного додатка SuperGra можуть виникнути певні обставини, коли ставка була прийнята або оплата проводилася з помилками з боку Організатора (наприклад, неправильна установка умов прийняття ігрових ставок з боку Організатора в результаті очевидної помилки або упущення при введенні інформації, або в результаті збою в роботі програмного забезпечення, або в результаті допущеної Організатором помилки в підрахунку кількості належних Гравцю виграшів/повернень, в тому числі в результаті невірного введення даних вручну або автоматично).
14.5. Організатор залишає за собою право обмежити або скасувати будь-яку Ставку, що була прийнята з помилкою, в тому числі і за наявності підстав, передбачених в п. 14.4 цього Договору.
14.6. Якщо Гравець скористався грошовими коштами, які надійшли на його Клієнтський рахунок або були передані йому помилково для розміщення наступних ставок або участі в Азартній грі, Організатор може скасувати такі ставки і/або будь-які виграші, які Гравець може отримати з використанням таких грошових коштів, а якщо Організатор вже виплатив Гравцю грошові кошти за такими ставками або Азартними іграми, то ці суми Гравець повинен буде негайно повернути Організатору за першою вимогою.
14.7. Ані Організатор (в тому числі його співробітники або агенти), ані його партнери або підрядники не несуть відповідальності за будь-які збитки, включно з втратами виграшів, що відбулися в результаті помилки в роботі онлайн-системи Організатора (в тому числі технічні збої), що сталися як з боку Гравця, так і з боку Організатора.
14.8. Організатор і його ліцензіари, дистриб'ютори, дочірні підприємства, філії та всі співробітники і директори не несуть відповідальності за будь-які збитки або шкоду, яка може бути спричинена перехопленням або неправильним використанням будь-якої інформації, що передається через Інтернет.
14.9. Організатор залишає за собою право вносити зміни, редагувати, оновлювати та змінювати Договір публічної оферти щодо участі в азартній грі, та/або Правила, та/або Правила азартних ігор казино в мережі Інтернет, та/або Правила (принципи) відповідальної гри, та/або Політику конфіденційності, та/або АМL/KYC-Політику Організатора азартних ігор казино в мережі Інтернет Організатора, та/або Умови акційної політики організатора азартних ігор казино в мережі Інтернет, відповідно до нових законів або нормативних актів, а також з причин, пов'язаних з удосконаленням обслуговування Гравців.
14.10. Організатор залишає за собою право в будь-який час та без попередження вносити зміни в порядок роботи Порталу/Мобільного додатка SuperGra, програмне забезпечення та порядок надання Послуг, а також відповідно до Чинного законодавства України змінювати вимоги, виконання яких необхідне для доступу та використання Послуг.
14.11. Якщо Гравець не погоджується зі змінами в новій редакції Договору, та/або Правил, та/або Правил азартних ігор казино в мережі Інтернет, та/або Правил (принципів) відповідальної гри, та/або Політики конфіденційності, та/або АМL/KYC-Політики Організатора азартних ігор казино в мережі Інтернет, та/або Умов акційної політики організатора азартних ігор казино в мережі Інтернет, йому необхідно припинити користуватися Порталом/Мобільним додатком SuperGra та/або закрити Клієнтський рахунок на/в Порталі/Мобільному додатку SuperGra. Подальше використання будь-якої частини Порталу/Мобільного додатка SuperGra після оновлення Договору, та/або Правил, та/або Правил азартних ігор казино в мережі Інтернет, та/або Правил (принципів) відповідальної гри, та/або Політики конфіденційності, та/або АМL/KYC-Політики Організатора азартних ігор казино в мережі Інтернет, та/або Умов акційної політики організатора азартних ігор казино в мережі Інтернет автоматично розглядатиметься як згода та прийняття Гравцем зазначених змін. Це включає згоду, зокрема, щодо будь-яких доповнень або інших змін в інформації, що мають відношення до Організатора.