ЗАТВЕРДЖЕНО

НАКАЗОМ № 4 від 09.08.2023 року

ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «НЕЙТІВ АППС»

AML/KYC-ПОЛІТИКА ОРГАНІЗАТОРА АЗАРТНИХ ІГОР КАЗИНО В МЕРЕЖІ ІНТЕРНЕТ

1. ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «НЕЙТІВ АППС», ідентифікаційний код 43488489, місцезнаходження: 04123, місто Київ, вул. Світлицького, будинок 35, офіс 108/4, яке здійснює свою діяльність на підставі Ліцензії на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор казино в мережі Інтернет (надалі - Організатор), що видана Комісією з регулювання азартних ігор і лотерей 22.12.2022 р., відповідно до рішення № 434 від 13.12.2022 року (надалі - Ліцензія), цим документом затверджує політику щодо виявлення та запобігання будь-якій діяльності з легалізації (відмивання) коштів, отриманих незаконним шляхом, або фінансування тероризму в продуктах і послугах, які Організатор пропонує своїм Гравцям (надалі – AML/KYC-Політика).
2. Терміни та визначення, що стосується цієї AML/KYC-Політики, застосовуються у розмінні та відповідності до Правил Організатора азартних ігор, затверджених Наказом № 4 від 09.08.2023 року.
3. AML/KYC-Політика призначена для запобігання і зниження всіх можливих ризиків участі Організатора у будь-якій незаконній діяльності.
4. AML/KYC-Політика повністю націлена на постійний аналіз фінансових операцій Гравців щодо запобігання відмиванню грошей та боротьби з фінансуванням тероризму з метою мінімізації та управлінням ризиками, як репутаційними та правовими, так і регуляторними.
5. У своїй діяльності Організатор керується Діючим законодавством України, зокрема, але не виключно, основними законодавчими нормативно-правовими актами України питань спрямованих на протидію відмиванню доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення, а саме:

 • Закон України «Про ліцензування видів господарської діяльності» N° 222-VIII від 02.03.2015 (із наступними змінами і доповненнями);
 • Закон України «Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор» N° 768-1X від 14.07.2020 (із наступними змінами і доповненнями);
 • Закон України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» N 361-1X від 06.12.2019 (із наступними змінами і доповненнями);
 • Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження ліцензійних умов у сфері організації та проведення азартних ігор» N 1341 від 21.12.2020 (аз наступними змінами і доповненнями);
 • Постанова Кабінету Міністрів України від 09.09.2020 N° 850 «Деякі питання організації фінансового моніторингу» (із наступними змінами і доповненнями);
 • Постанова Кабінету Міністрів України від 22.07.2020 N° 622 «Про затвердження Порядку формування переліку осіб, пов’язаних з провадженням терористичної діяльності або стосовно яких застосовано міжнародні санкції» (із наступними змінами і доповненнями);
 • Постанова Кабінету Міністрів України від 05.08.2020 N° 677 «Про порядок формування переліку держав (юрисдикцій), що не виконують чи неналежним чином виконують рекомендації міжнародних, міжурядових організацій, задіяних у сфері боротьби з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванням тероризму чи фінансуванням розповсюдженням зброї масового знищення» (із наступними змінами і доповненнями);
 • Наказ Міністерства фінансів України від 22.12.2015 N° 1160 «Про затвердження Положення про здійснення фінансового моніторингу суб’єктами первинного фінансового моніторингу, державне регулювання і нагляд за діяльністю яких здійснює Міністерство фінансів України» (із наступними змінами і доповненнями).
 • Наказ Міністерства фінансів України від 08.07.2016 N°584 «Про затвердження Критеріїв ризику легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансування тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» (із наступними змінами і доповненнями).

6. AML/KYC-Політика призначена для забезпечення відповідності проведення фінансових операцій міжнародним стандартам в розрізі боротьби з відмиванням грошей та фінансуванню тероризму. Організатор проводить ретельний аналіз актуальності та відповідності ідентифікаційних документів Гравців нормам Діючого законодавства України під час проведення належної перевірки.
7. Організатор зобов’язаний ділитися інформацією про Гравців з фінансовими установами та правоохоронними органами, як того вимагає Діюче законодавство України, і має право робити це без отримання попередньої згоди Гравця. Використовуючи Портал/Мобільний додаток SuperGra Організатора, Гравець дає свою згоду на виконання таких дій. Організатор зберігає всю інформацію про Гравця та його історію ставок, платіжних операцій протягом п’яти років.
8. Організатором з метою проведення ідентифікації/верифікації та здійснення належної перевірки Гравця можуть використовуватися на Порталі/ Мобільний додаток SuperGra такі методи як:
8.1. Отримання даних та підтвердження особи за допомогою BankID.
8.2. Отримання даних та фотофіксації особи з використанням методу розпізнавання реальності особи за допомогою ДП «ДІЯ».
8.3. Отримання кольорових копій паспорту громадянина України (усі сторінки), або кольорової копії паспорту громадянина України для виїзду за кордон тощо.
9. На запит Організатора повинні бути надані інші додаткові документи, що стосуються Гравця та необхідні для проведення ідентифікації/верифікації та здійснення належної перевірки особи Гравця відповідно до Діючого законодавства України, якщо Організатор вважатиме це необхідним для завершення належної перевірки Гравця щодо протидії відмиванню грошових коштів. Процес належної перевірки Гравця також передбачає обов'язкове підтвердження номера телефону Гравця та його електронної пошти.
10. Гравцем згідно Діючого законодавства України не можуть бути: 

 • особи, які не надали для ознайомлення документ, що посвідчує особу і містить відомості про вік особи, у разі отримання вимоги від працівника Організатора надати такий документ, якщо у нього виникли сумніви щодо досягнення особою 21-річного віку.
 • надали неправдиву інформацію/відомості/документи Організатору та/або його представнику, зокрема, стосовно себе, включно у тому числі: ім'я, по батькові, відомості про вік, місце проживання або місце перебування.
 • мають обмежену дієздатність та/або є недіздатними;
 • включені до Реєстру осіб, яким обмежено доступ до гральних закладів та/або участь в азартних іграх;
 • мають лудоманію (страждають на ігрову залежність);
 • безпосередньо є засновниками (учасниками, акціонерами), керівниками Організатора, у яких вони є засновниками та/або займають керівні посади;
 • є представниками засновників (учасників, акціонерів), керівників Організатора, у яких вони є представниками засновника та/або займають керівні посади;
 • можуть мати та/або володіють інформацією про результат Азартної гри;
 • безпосередньо та/або опосередковано (із залученням третьої особи/третіх осіб) можуть вплинути на результат Азартної гри або розмір виплати (видачі) виграшу (призу);
 • є головою, членами та/або службовими особами Уповноваженого органу, крім проведення перевірок методом контрольних закупок; 
 • знаходяться в стані алкогольного, наркотичного чи іншого сп’яніння, або перебувають в стані отруєння/інтоксикації.
 • є громадянами та/або підданими держави, яка у будь-який спосіб окупувала частину території України або яка вчиняє агресію проти України, визнана Верховною Радою України державою-агресором або державою-окупантом, окрім тих, які мають чинну посвідку на тимчасове чи постійне проживання в Україні;
 • включені до санкційних списків.

11.    Організатор проводить перевірку Гравців на наявність/відсутність в наступних реєстрах, списках, баз даних:

 • наявність/відсутність в санаційному переліку РНБОУ;
 •  переліку осіб стосовно яких застосовані спеціальні економічні та обмежувальні заходи (санкції); наявність/відсутність в реєстрах базах даних (Державної служби фінмоніторингу, МВС, ДМСУ, а також Ради безпеки ООН,  Європейського союзу, Великобританії та США (OFAC); 
 • наявність/відсутність особи в Реєстрі осіб, яким обмежено доступ до гральних закладів та/або участь в азартних іграх.

12. Виплата Гравцю грошових коштів з Клієнтського рахунку дозволяється лише після підтвердження особи на підставі наданої документації та заповненої анкети. Виплата грошових коштів може здійснюватися лише на рахунок, що належить особі, ідентифікованій як Гравець (власник Клієнтського рахунку на Порталі/ Мобільному додатку SuperGra). Виплата грошових коштів третім особам заборонено. Внутрішні транзакції щодо переказів грошових коштів між Гравцями також заборонені.
13. Гравець зобов'язується поважати правові норми, включаючи міжнародні норми, які спрямовані на боротьбу з незаконними грошовими переказами, фінансовими шахрайством, відмиванням грошей та легалізацією коштів, отриманих незаконним шляхом.
14. Організатор зобов'язується докласти максимум зусиль, щоб уникнути прямої або опосередкованої співучасті у незаконній фінансовій діяльності та будь-яких інших незаконних операціях із використанням Порталу/Мобільного додатку SuperGra. 
15. Гравець гарантує законне походження, право власності та право користування грошовими коштами, внесеними на його Клієнтський рахунок.
16. Якщо на Клієнтському рахунку виявляються докази підозрілих операцій, грошові депозити з сумнівних джерел (наприклад, коли дані відправника та власника рахунку не збігаються) та/або будь-які дії з ознаками шахрайства (включаючи відшкодування або анулювання платежів), Організатор залишає за собою право провести внутрішнє розслідування, заблокувати або закрити Клієнтський рахунок, скасувати будь-які платежі та призупинити операції на Клієнтському рахунку до кінця офіційного розслідування. Для прийняття необхідного рішення Організатор керується положеннями Діючого законодавства України.
17. Організатор має право вимагати додаткової інформації про Гравця, якщо спосіб виплати грошових коштів відрізняється від способу їх внесення на Клієнтський рахунок. Організатор також залишає за собою право заблокувати Клієнтський рахунок під час розслідування, якщо Гравець відмовляється надати додаткову інформацію за запитом Організатора. 
18. В ході розслідування Організатор має право вимагати додаткові копії документів, що підтверджують особу Гравця, та копій банківських карток, що використовуються для внесення грошових коштів на Клієнтський рахунок, копій платіжних документів та інших документів, що підтверджують законне володіння та законне походження грошових коштів. Організатор також має право вимагати оригінали документів. 
19. Організатор зобов'язується здійснювати ретельний контроль за Гравцями, класифікованими як такі, що діють у ступені високого ризику.
20. Відмова Організатору від здійснення операцій Гравця, які Організатор вважає підозрілими (включаючи блокування або закриття Клієнтського рахунку), не є підставою для цивільно-правової відповідальності Організатора за невиконання зобов'язань перед Гравцем. 
21. Організатор не зобов'язаний інформувати Гравців або інших осіб про заходи, вжиті для протидії легалізації (відмиванню) доходів, отриманих злочинним шляхом, та фінансуванню тероризму, за винятком наступних випадків: 

 • під час інформування Гравців про призупинення дії певної послуги;
 • при відмови виконати запит Гравця або відкрити рахунок, а також при запиті документів у Гравця.

22. Ця AML/KYC-Політика є невід’ємною частиною Договору публічної оферти щодо участі в азартній грі, та/або Правил організатора азартних ігор, та/або Правил азартних ігор казино в мережі Інтернет, та/або Правил (принципів) відповідальної гри, та/або Політики конфіденційності, та/або Умов акційної політики організатора азартних ігор казино в мережі Інтернет, затверджених Наказом № 4 від 09.08.2023 року, згідно з якими Гравець реєструється та відкриває Клієнтський рахунок на Порталі/ Мобільному додатку SuperGra та користується Послугами Організатора.