«ЗАТВЕРДЖЕНО»
Наказ № 4 від 09.08.2023 року
Директор ТОВ «НЕЙТІВ АППС»
Шалджян В.В.


УМОВИ АКЦІЙНОЇ ПОЛІТИКИ ОРГАНІЗАТОРА АЗАРТНИХ ІГОР КАЗИНО В МЕРЕЖІ ІНТЕРНЕТ

1. ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «НЕЙТІВ АППС», ідентифікаційний код 43488489, місцезнаходження: 04123, місто Київ, вул. Світлицького, будинок 35, офіс 108/4, яке здійснює свою діяльність на підставі Ліцензії на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор казино в мережі Інтернет (надалі — Організатор), що видана Комісією з регулювання азартних ігор і лотерей 22.12.2022 року відповідно до рішення № 434 від 13.12.2022 року (надалі — Ліцензія), цим документом затверджує політику щодо проведення внутрішніх акцій та мережевих акцій від Провайдерів (партнерів) (надалі — Умови акційної політики Організатора).
2. Терміни та визначення, що стосуються Умов акційної політики Організатора, застосовуються у розумінні та відповідності до Правил Організатора азартних ігор Товариства з обмеженою відповідальністю «НЕЙТІВ АППС».
3. Для цілей Умов акційної політики Організатора, Провайдером є юридична особа, з якою у Товариства безпосередньо, або через третіх осіб, встановлені договірні та/або партнерські відносини щодо проведення азартних ігор казино в мережі Інтернет.
3. Умови акційної політики Організатора призначені для розмежування видів акцій та для їх тлумачення.
4. Акції поділяються на два види:
4.1. Внутрішні акції (акції, які проводяться за ініціативою Організатора).
4.2. Мережеві акції (акції, які проводяться за ініціативою та на замовлення Провайдера (-ів)).
5. Під час проведення акції Організатор керується нормами Чинного законодавства в т.ч., але не виключно, Законом України «Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор», Законом України «Про рекламу» та Законом України «Про захист від недобросовісної конкуренції». 
6. Внутрішні акції та Мережеві акції проводяться для Гравців на всій території України, за винятком тимчасово окупованих територій та зони ведення бойових дій.
7. Внутрішні акції:
7.1. Внутрішні акції затверджуються Організатором. Правила кожної з Внутрішніх акцій є у вільному доступі для ознайомлення на Порталі Організатора https://supergra.ua.
7.2. Умови проведення Акцій описані в правилах Внутрішніх акцій.
7.3. Нарахування виграшів (призів) та/або бонусів здійснюється відповідно до правил Внутрішніх акцій.
7.4. Організатор має право самостійно змінити умови та порядок проведення Внутрішніх акцій. У цьому випадку інформація про здійснені зміни публікується на Порталі Організатора. Дата набрання чинності змін визначається Організатором самостійно. 
8. Мережеві акції:
8.1. Мережеві акції за ініціативою та на замовлення Провайдера (-ів) затверджуються Організатором. Правила кожної з Мережевих акцій є у вільному доступі для ознайомлення на Порталі Організатора https://supergra.ua.
8.2. Умови проведення Мережевої акції зазначені в правилах Мережевих акцій. 
8.3. Нарахування виграшів (призів) та/або бонусів, на умовах визначених Мережевими акціями, здійснюється у порядку та в строки, які зазначені в описі кожної азартної гри відповідно до Правил кожної з таких Мережевих акцій.
8.4. Організатор та/або Провайдер залишають за собою право змінювати, зупиняти або скасовувати Акцію в будь-який час і без попереднього повідомлення.
8.5. Мережева акція проводиться виключно на умовах встановлених Провайдером. Організатор несе відповідальність лише за проведення акції на умовах встановлених Провайдером.
8.6. Організатор не несе відповідальності за зміну правил участі в Акції або її скасування Провайдером.
9. Організатор під час проведення Внутрішніх акцій та Мережевих акцій має право залучати будь-яких третіх осіб до проведення таких акцій.
10. У випадку будь-яких технічних помилок, збоїв, помилкового нарахування, перерахування учаснику бонусів з Внутрішніх та/або Мережевих акцій, виграшів, призів або неправильного механізму їхнього використання тощо, Організатор має право в односторонньому порядку анулювати зараховані призи, виграші, грошові замінники, бонуси тощо. Якщо Гравцем було оформлено заявку на виплату грошових коштів, отриманих на Клієнтський рахунок після зарахування призів, виграшів, грошових замінників, бонусів на підставі обставин, зазначених у цьому пункті Правил, Гравець зобов’язується повернути Організатору такі грошові кошти протягом 7 (семи) банківських днів з моменту отримання письмового повідомлення від Організатора. У випадку не повернення, отриманих за цим пунктом Правил, грошових коштів Організатор має право вжити усі юридичні заходи, передбачені Правилами організатора азартних ігор та/або Чинним законодавством України.
11. Організатор та Провайдер, а також залучені до проведення Внутрішніх та Мережевих акцій треті особи (у разі залучення), не несуть відповідальності в разі настання форс-мажорних обставин, в тому числі, але не виключно, таких як: стихійні лиха, пожежа, повінь, військові дії будь-якого характеру, блокади, знеструмлення, суттєві зміни в законодавстві, що діють на території проведення акцій, та інших непідвладних контролю з боку Організатора та Провайдера, а також залучених третіх осіб (у разі залучення), обставин, внаслідок яких участь у Внутрішніх та Мережевих акціях стає неможливою.
12. Організатор залишає за собою право анулювати результати або не виплачувати виграш (приз) та/або бонуси, якщо всі або частина результатів є наслідком будь-якої помилки, несправності або технічного збою (включно з некоректними ігровими виплатами), або машинної чи людської помилки в будь-якій з ігор.
13. Беручи участь у Внутрішніх та/або Мережевих акціях, Гравець беззаперечно погоджується з Умовами акційної політики Організатора азартних ігор казино в мережі Інтернет, та/або умовами Договору публічної оферти щодо участі в азартній грі, та/або Правилами організатора азартних ігор, та/або Правилами азартних ігор казино в мережі Інтернет, та/або Правилами (принципами) відповідальної гри, та/або Політикою конфіденційності, та/або АМL/KYC-Політикою Організатора азартних ігор казино в мережі Інтернет.
14. Умови акційної політики Організатора азартних ігор казино в мережі Інтернет є невід’ємною частиною Договору публічної оферти щодо участі в азартній грі, та/або Правил організатора азартних ігор, та/або Правил азартних ігор казино в мережі Інтернет, та/або Правил (принципів) відповідальної гри, та/або Політики конфіденційності, та/або АМL/KYC-Політики Організатора азартних ігор казино в мережі Інтернет.