«ЗАТВЕРДЖЕНО»


Наказ № 01/02-1 від 01.02.2024 року
Директор ТОВ «НЕЙТІВ АППС»
Шалджян В.В.

ПОЛІТИКА КОНФІДЕНЦІЙНОСТІ
ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «НЕЙТІВ АППС»

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «НЕЙТІВ АППС», ідентифікаційний код юридичної особи 43488489, місцезнаходження: Україна, 04123, місто Київ, вул. Світлицького, будинок 35, офіс 108/4 (надалі — Компанія, або Ми, або Наш) ставить на перше місце особистісне право людини на інформаційну приватність та максимально прагне здійснювати обробку персональних даних Користувачів порталу https://supergra.ua (надалі — Портал) та/або Мобільного додатку SuperGra, враховуючи вимоги Чинного законодавства України та загальновизнаних принципів права.
В цій Політиці конфіденційності Компанії (надалі — Політика) інформація про персональні дані надається наступним категоріям суб’єктів персональних даних:

  1. «Користувач» — для мети й цілей Політики ця категорія вживається та застосовується до будь-яких осіб, які отримують доступ та використовують Портал/Мобільний додаток SuperGra, незалежно від факту реєстрації. 
  2. «Клієнт» — категорія для зареєстрованих Користувачів, які створили Клієнтський рахунок та для суб’єктів персональних даних, які реєструються на Порталі та/або в Мобільному додатку SuperGra.

У цій Політиці Ми повідомляємо Вам, Користувачам та Клієнтам, як суб’єктам даних, наступну інформацію:

- Наші контактні дані як володільця персональних даних;

- категорії персональних даних, які Ми збираємо та обробляємо;

- цілі, для яких персональні дані обробляються;

- мету обробки персональних даних;

- правові підстави для обробки персональних даних;

- третіх осіб, які можуть отримувати Ваші персональні дані;

- Ваші права, як суб’єкта даних, та порядок їхньої реалізації.

У цій Політиці Ми використовуємо загальний термін Портал на позначення Порталу та Мобільного додатку SuperGra разом, окрім положень, які стосуються виключно Мобільного додатку SuperGra та персональних даних, які обробляються під час використання Мобільного додатку SuperGra.
Усі терміни, що використовуються в цій Політиці повинні тлумачитися відповідно до Чинного законодавства України, Правил організатора азартних ігор товариства з обмеженою відповідальністю «НЕЙТІВ АППС» (надалі — Правила), окрім випадків, коли відповідно до цієї Політики вони мають інше значення.

ХТО ЗДІЙСНЮЄ ОБРОБКУ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ?

Портал адмініструється та є належним Компанії.
Компанія є володільцем персональних даних та несе повну юридичну відповідальність за обробку Ваших персональних даних у контексті використання Порталу та в процесі отримання Вами послуг від Компанії з організації та проведення азартних ігор казино в мережі Інтернет (надалі — Послуги) з огляду на положення Закону України «Про захист персональних даних» (надалі — Закон).
Коли Компанією здійснюється передача Ваших персональних даних розпорядникам і третім особам, Ми розділяємо відповідальність із ними (частково), але одночасно здійснюємо покладання на них договірних зобов’язань щодо забезпечення безпеки та конфіденційності Ваших персональних даних.
Пропонуємо Вам звертатися на Нашу адресу електронної пошти [email protected] або з листом на офіційну адресу місцезнаходження, у випадку виникнення будь-яких питань стосовно обробки персональних даних, що здійснюється під час використання Вами Порталу/Мобільного додатку SuperGra.

ЯКІ Ж ПЕРСОНАЛЬНІ ДАНІ ЗБИРАЮТЬСЯ ТА ПІДЛЯГАЮТЬ ОБРОБЦІ?

Компанія збирає різні категорії персональних даних, коли Вами здійснюється користування Порталом/Мобільним додатком SuperGra та Нашими Послугами. Нами надано Вам у цьому розділі детальну інформацію про дані, які Нами збираються та обробляються.
Автоматично збираються дані, які містяться при відвідуванні Вами Порталу, зокрема, Ми збираємо від Вашого браузера або від файлів cookie (реп'яшків) наступні дані (для Категорій «Користувач» та «Клієнт»):

- Ваш рядок user-agent: дані про Ваш пристрій, операційну систему тощо;

- Вашу IP-адресу;

- дані про Ваше відвідування Порталу: сторінки, які Ви відвідали та скільки часу знаходилися на кожній сторінці, інформацію про джерело, з якого Ви потрапили на Портал (Реферера) тощо;

- інші дані, що збираються автоматично: інформацію про Вашу геолокацію, дані Ваших авторизацій на Порталі (для Клієнтів) тощо.

Також у випадку створення Клієнтського рахунку на Порталі, Компанією здійснюється належним чином ідентифікація щодо Вас, і для цього Ми можемо збирати наступні дані (які можуть отримуватися безпосередньо від Вас) (для категорії «Клієнт»), зокрема:

- Ваше прізвище, ім’я та по батькові (за наявності);

- Ваш вік (дату народження);

- відомості про паспорт або інший документ, що посвідчує особу та відповідно до законодавства може бути використаний на території України для укладення правочинів: номер, серія (за наявності), дата видачі та орган, який видав документ, та фотографії цього документу;

- реєстраційний номер облікової картки платника податків;

- Ваш номер телефону та адресу електронної пошти;

- для осіб, які є резидентами інших держав, ніж Україна (далі за текстом — «нерезидент») — відомості про Ваше громадянство;

- відомості про Ваше місце проживання або місця перебування (для резидентів), місце проживання або місце тимчасового перебування в Україні (для нерезидентів);

- дані Вашого електронного підпису, BankID, MobileID, Дія.Підпис у разі, якщо Ви використовуєте ці методи для Вашої ідентифікації;

- унікальний номер запису в Єдиному державному демографічному реєстрі (за наявності) для нерезидентів.

Від офіційних і/або надійних джерел, Нами може бути отримано щодо Вас наступні ідентифікаційні дані:

- відомості про наявність або відсутність Вас у Реєстрі осіб, яким обмежено доступ до гральних закладів та/або участь в азартних іграх;

- відомості про наявність або відсутність Вас у переліку терористів, санкційному переліку РНБОУ, про Вашу належність до політично значущих осіб (politically exposed persons).

Як тільки здійснено ідентифікацію щодо Вас, розпочинається процес верифікації, тобто Компанією перевіряється належність Нам наданих ідентифікаційних даних. Для цього Компанією може бути здійснено збирання даних, які включають, але не обмежуються, наступним (для категорії — «Клієнт»):

- фотографією паспорта або іншого документа, що посвідчує особу та відповідно до законодавства може бути використаний на території України для укладення правочинів;

- Вашим власним зображенням (фотографією) з паспортом або іншим документом, що посвідчує особу та відповідно до законодавства може бути використаний на території України для укладення правочинів, зокрема, шляхом здійснення Вашої фотофіксації з таким документом;

- фотографією Вашого платіжного інструменту та Ваше власне зображення (фотографію) з платіжним інструментом;

- документами, що підтверджують Ваше місце проживання, а для нерезидентів також відомості про місце тимчасового перебування в Україні;

- за Вашої чіткої та однозначної згоди Компанія може проводити відеоверифікацію, в такому разі вона буде здійснювати обробку аудіовізуальної інформації та даних фотофіксації;

- якщо Ви є політично значущою особою (PEP) або членом сім'ї політично значущої особи, також можуть збиратися дані або документи, що підтверджують джерело Ваших статків (багатства), джерело коштів, пов'язаних з фінансовими операціями, або інші відомості про Ваші доходи, статки тощо;

- іншими документами, що можуть бути необхідними для виконання вимог законодавства України;

- будь-якими відомостями з офіційних та/або надійних джерел відповідно до законодавства України.

Коли Вами здійснено користування бонусами на Порталі, Компанія збирає інформацію про бонуси, яка включає, без обмежень, наступну інформацію (для категорії — «Клієнт»): найменування бонуса, дату та час активації, та всю історію використання Вами бонусів тощо.

Якщо Вами здійснено ставку на Порталі, Компанією збирається, обробляється та аналізується інформація про ставки тощо, яка включає, без обмежень, наступну інформацію:

- відомості про Ваші ставки та про Вашу гральну активність в рамках азартних ігор;

- суму, на яку було зроблено ставку;

- історію всіх Ваших ставок в рамках користування Послугами.

Інформація стосовно платежів. Нами не здійснюється обробка безпосередньо Ваших платежів/транзакцій. Такі операції (платежі/транзакції) обробляються банками або сторонніми фінансовими установами, які передають Нам інформацію про Ваші платежі/транзакції. Ця інформація (дані) включає (для категорії — «Клієнт»): інформацію стосовно транзакцій, що включає, без обмежень, дані про платіжний метод, використаний для платежу, суму транзакцій та іншу інформацію стосовно транзакції. Додатково Компанія збирає та формує всю історію Ваших транзакцій/платежів.
Компанія збирає та обробляє дані про комунікації з Вами та історію комунікацій з Вами, до якої належать (для категорій «Користувач», «Клієнт»): зміст усіх повідомлень, дані листування (електронної пошти, за допомогою інтерфейсу Порталу, паперового листування), та записи дзвінків (як аудіо, так і відео).

ЯКІ МЕТА ТА ПІДСТАВИ ОБРОБКИ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ

Мета обробки персональних даних: забезпечення реалізації відносин у сфері організації та проведення азартних ігор казино в мережі Інтернет, надання гравцям послуг з організації та проведення азартних ігор казино в мережі Інтернет: надання доступу гравцям до участі в азартних іграх казино в мережі Інтернет, здійснення верифікації гравців, прийом ставок, обробка платежів, виплата виграшів, нарахування бонусів, залучення до програм лояльності тощо;

Склад персональних даних, що обробляються відповідно до зазначеної мети.

Підстави обробки персональних даних:

- згода суб’єкта персональних даних на обробку його персональних даних;

- укладення та виконання правочину, стороною якого є суб’єкт персональних даних або який укладено на користь суб’єкта персональних даних чи для здійснення заходів, що передують укладенню правочину на вимогу суб’єкта персональних даних;

- необхідність виконання обов’язку володільця персональних даних, який передбачений законом; 

- необхідність захисту законних інтересів володільця персональних даних або третьої особи, якій передаються персональні дані, крім випадків, коли потреби захисту основоположних прав і свобод суб’єкта персональних даних у зв’язку з обробкою його даних переважають такі інтереси.

 

Цілі обробки

Склад персональних даних

Правові підстави для обробки

Надання Вам доступу до функціоналу Порталу.

Дані, що збираються автоматично.

Законний інтерес Компанії відповідно до п. 6 ч. 1 ст. 11 Закону полягає у тому, щоб надати Вам повноцінний доступ до функціоналу Порталу, зберігати Ваш вибір на Порталі та надавати Вам можливість авторизуватися у Клієнтському рахунку.

Підтримання коректної роботи Порталу та гарантування його безпеки.

Дані, що збираються автоматично.
В окремих ситуаціях, у разі потреби, можуть використовуватися інші категорії персональних даних.

Законний інтерес Компанії відповідно до п. 6 ч. 1 ст. 11 Закону полягає у тому, щоб захищати Портал від будь-яких кібератак та кіберзагроз, діагностувати та попереджати проблеми у роботі Порталу.

Захист від шахрайства, недоброчесної або незаконної діяльності.

Дані, що збираються автоматично.
В окремих ситуаціях, у разі потреби, можуть використовуватися інші категорії персональних даних.

Законний інтерес Компанії відповідно до п. 6 ч. 1 ст. 11 Закону полягає у тому, щоб захистити Компанію від можливого шахрайства, недоброчесної діяльності, порушень Правил та різних видів зловживання на Порталі, зловживання Послугами або помилками, які може мати Портал або онлайн-система.

Реєстрація Вашого Клієнтського рахунку на Порталі.

Ідентифікаційні дані.
Дані верифікації.
Дані соціальної мережі.

Укладення правочину відповідно до п. 3 ч. 1 ст. 11 Закону.

Здійснення Верифікацій (перевірок):

  • перевірка належності Вам ідентифікаційних даних та їхньої достовірності;
  • перевірка досягнення Вами 21-річного віку;
  • перевірка наявності або відсутності Вас у Реєстрі осіб, яким обмежено доступ до гральних закладів та/або участь в азартних іграх;
  • перевірка наявності або відсутності Вас у Реєстрі терористів;
  • перевірка, чи є Ви або член Вашої родини чи хтось з Ваших близьких осіб Політично Значущою Особою;
  • виконання належної перевірки або інших перевірок, які необхідні в рамках Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення»;
  • здійснення інших перевірок, які Компанія вважає за потрібне та/або перевірок, які необхідні для відповідності чинному законодавству, захисту законних інтересів Компанії.

Ідентифікаційні дані.
Дані верифікації.

Необхідність виконання вимог законодавства відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 11 Закону.

Прийом ставок, обробка платежів, виплата виграшів, нарахування бонусів, залучення до програм лояльності.

Ідентифікаційні дані.
Дані ставок.
Дані платежів.
Дані бонусів.

Виконання правочину відповідно до п. 3 ч. 1 ст. 11 Закону.

Здійснення аналітики та дослідження Вашої взаємодії з Порталом.

Дані, що збираються автоматично.

Законний інтерес Компанії відповідно до п. 6 ч. 1 ст. 11 Закону полягає у тому, щоб покращувати Портал та якість Послуг відповідно до Ваших уподобань.

Здійснення аналітики ефективності рекламних кампаній.

Дані, що збираються автоматично.
Дані Порталу.

Законний інтерес Компанії відповідно до п. 6 ч. 1 ст. 11 Закону полягає у тому, щоб здійснювати коректну атрибуцію користувачів та оцінювати ефективність мобільних рекламних кампаній.

Надсилання промо, інших маркетингових та рекламних матеріалів.

Дані ставок.
Дані бонусів.
Дані комунікації.

Ваша згода відповідно до п. 1 ч. 1 ст. 11 Закону.

Підтримання комунікації з Вами у контексті використання Порталу та Послуг.

Дані комунікації.
В окремих ситуаціях, у разі потреби, можуть використовуватися інші категорії персональних даних.

Законний інтерес Компанії відповідно до п. 6 ч. 1 ст. 11 Закону полягає у тому, щоб підтримувати комунікацію з Вами як щодо загальних питань використання Порталу, так і щодо конкретних питань надання Вам Послуг.

Захист інтересів Компанії у правових спорах.

Залежно від ситуації можуть використовуватися будь-які персональні дані.

Законний інтерес Компанії відповідно до п. 6 ч. 1 ст. 11 Закону полягає у тому, щоб здійснювати захист інтересів у будь-яких видах правових спорів у разі надходження претензій (наприклад, якщо Ваші дані потрібно буде розкрити в рамках судового провадження для формування правової позиції Компанії).

Компанія збирає та обробляє дані про Ваш обліковий запис у соціальній мережі, якщо Ви реєструєтеся або авторизуєтеся за допомогою соціальної мережі.
Дані Мобільного додатку SuperGra. Наш Мобільний додаток SuperGra використовує сервіси третіх осіб, зокрема, провайдерів аналітики (Adjust Analytics, Google Analytics for Firebase, Telegram, WhatsApp), які можуть збирати Ваші персональні дані через встановлені SDK. Коли Ви використовуєте Наш Мобільний додаток SuperGra, можуть збиратися та використовуватися наступні дані:

- зашифрована IP-адреса;

- унікальний ідентифікатор пристрою для рекламодавців (за наявності Вашого дозволу чи відсутності заперечень відповідно до правил магазину мобільних додатків);

- інформація про встановлення та перше відкриття Мобільного додатку SuperGra на Вашому мобільному пристрої;

- інформація про Вашу взаємодію із Мобільним додатком SuperGra;

- інформація про те, які рекламні оголошення Ви бачили і на які натиснули;

- інформація про технічні характеристики пристрою та версію операційної системи.

Детальніше про те, які дані можуть збирати провайдери аналітики, просимо ознайомитися у Політиці приватності Adjust, Політиці приватності Google Analytics for Firebase, Політиці приватності Telegram, Політиці конфіденційності WhatsApp.

Дані Порталу. Наш Портал використовує сервіси третіх осіб, зокрема, провайдерів аналітики (Google Analytics for Firebase, Telegram, WhatsApp, Facebook тощо), які можуть збирати Ваші персональні дані через встановлені SDK. Якщо Ви використовуєте Наш Портал через персональний гаджет (смартфон, планшет, ноутбук та інші ПК), можуть збиратися наступні дані:

- зашифрована IP-адреса;

- унікальний ідентифікатор пристрою — IDFA (за наявності Вашої згоди);

- інформація про перший візит на Портал за допомогою Вашого персонального гаджета;

- інформація про Вашу взаємодію із Порталом;

- інформація про те, які рекламні оголошення Ви бачили і на які натиснули;

- інформація про технічні характеристики персонального гаджета та версію операційної системи тощо.

Детальніше про те, які дані можуть збирати провайдери аналітики, просимо ознайомитися у Політиці приватності KYCAID, Політиці конфіденційності Google Analytics for Firebase, Політиці приватності Telegram, Політиці конфіденційності WhatsApp, Політиці конфіденційності Facebook (компанії Meta Platforms, Inc.).

З якою метою та для яких цілей Ми збираємо, обробляємо та використовуємо Ваші персональні дані та на яких законних підставах?

ПОРЯДОК ОБРОБКИ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ КОМПАНІЄЮ, ПІДСТАВИ ДЛЯ ВИДАЛЕННЯ АБО ЗНИЩЕННЯ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ

Персональні дані, зібрані Компанією, використовуватимуться нею виключно для мети, зазначеної у цій Політиці та відповідно до Чинного законодавства України.

Обробка персональних даних здійснюється Компанією лише за згодою суб'єкта персональних даних, за винятком тих випадків, коли така згода не вимагається Законом.

Компанія здійснює з персональними даними дії або сукупність дій (у тому числі з використанням інформаційних (автоматизованих) систем), необхідні для мети, зазначеної вище, включно з (але не обмежуючись цим):

- збиранням;

- реєстрацією;

- накопиченням;

- зберіганням;

- адаптуванням;

- зміною;

- поновленням;

- використанням і поширенням (розповсюдженням, реалізацією, передачею);

- уточненням (оновленням, зміною);

- пересиланням поштою та/або електронними способами;

- передачею, знеособленням, знищенням, в тому числі з використанням інформаційних (автоматизованих систем).

Збір персональних даних відбувається під час відвідування Порталу, користування Мобільним додатком SuperGra, реєстрації на Порталі, в Мобільному додатку SuperGra та комунікації з працівниками Компанії. 

У разі виявлення відомостей про особу, які не відповідають дійсності, такі відомості мають бути невідкладно змінені або знищені.

Суб'єкт персональних даних має право пред'являти вмотивовану вимогу Товариству щодо заборони обробки своїх персональних даних (їх частини) та/або зміни їх складу/змісту. Така вимога розглядається Товариством впродовж 10 днів з моменту отримання.

Якщо за результатами розгляду такої вимоги виявлено, що персональні дані суб'єкта (їх частина) обробляються незаконно, Компанія припиняє обробку персональних даних суб'єкта (їх частини) та інформує про це суб'єкта персональних даних.

Якщо за результатами розгляду такої вимоги виявлено, що персональні дані суб'єкта (їх частина) є недостовірними, Компанія припиняє обробку персональних даних суб'єкта (чи їх частини) та/або змінює їх склад/зміст та інформує про це суб'єкта персональних даних.

У разі якщо вимога не підлягає задоволенню, суб'єкту надається вмотивована відповідь щодо відсутності підстав для її задоволення.

Видалення та знищення персональних даних здійснюється в спосіб, що виключає подальшу можливість поновлення таких персональних даних.

Персональні дані підлягають видаленню або знищенню в разі:

- закінчення строку зберігання даних, визначеного згодою суб'єкта персональних даних на обробку цих даних або законом;

- припинення правовідносин між суб'єктом персональних даних та володільцем чи розпорядником, якщо інше не передбачено законом;

- видання відповідного припису Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини (надалі — Уповноважений) або визначених ним посадових осіб секретаріату Уповноваженого;

- набрання законної сили рішенням суду щодо видалення або знищення персональних даних.

СПОСІБ ЗБОРУ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ

Компанія отримує персональні дані Користувачів, Клієнтів наступним чином:

- отримання даних з реєстраційних форм, що заповнюються Клієнтами, в тому числі копії документів, які ними надаються Компанії для проходження процедур реєстрації, ідентифікації (верифікації) та перевірки;  

- отримання даних від файлів cookie в разі їх використання Компанією;

- отримання даних шляхом налаштування параметрів інтернет-браузерів (User-agent).

Компанія збирає виключно ту інформацію, яка була свідомо та добровільно надана Користувачем, Клієнтом, як суб'єктом персональних даних, в цілях користування послугами на Порталі, в Мобільному додатку SuperGra, отримання рекламних пропозицій щодо них та виконання Компанією своїх обов'язків суб'єкта первинного фінансового моніторингу відповідно до Чинного законодавства України.

ТОЖ КОМУ КОМПАНІЯ МОЖЕ ПЕРЕДАВАТИ ВАШІ ДАНІ?

Співробітникам Компанії, підрядникам та третіми особами, що допомагають надавати Послуги. З метою обслуговування Нашого Порталу, Послуг та онлайн-системи Ми маємо право залучати різних осіб на підставі трудових договорів або у якості незалежних підрядників. Тому для провадження своєї діяльності такі особи можуть мати доступ до Ваших персональних даних. Але Компанія бажає запевнити Вас, що усі особи, залучені Нами, будуть обробляти Ваші дані згідно з цією Політикою і Чинним законодавством України, а також мати відповідні договірні зобов’язання щодо безпеки та конфіденційності Ваших персональних даних.
Юридичним особам, які мають право на провадження діяльності у сфері надання банківських, фінансових послуг тощо. Так як Компанія не обробляє Ваші фінансові операції, їх обробляють сторонні фінансові установи. Отже, зазначені юридичні особи є розпорядниками Ваших персональних даних.
Суб'єктам господарювання, що надають послуги аналітики та IT-послуги. Ми використовуємо послуги сторонніх провайдерів аналітики, які час від часу можуть змінюватися. Наразі основні провайдери наступні:

Google. Компанія використовує служби Google, надані компанією Google LLC., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043 USA, а також Google Ireland Limited, Gordon House Barrow Street Dublin 4, D04E5W5 Ireland, які включають Google Analytics, Менеджер тегів Google (не обробляє персональні дані), Google reCAPTCHA та Google Analytics for Firebase. Існує додаток браузера Google Analytics, що дозволяє відмовитися від збору і використання даних Google Analytics. Щоб встановити додаток для браузера, який буде блокувати Google Analytics, перейдіть за цим посиланням: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en. Якщо Ви хочете дізнатись як Google обробляє Ваші персональні дані, зверніться до Політики Конфіденційності Google або до розділу довідки Google Analytics «Конфіденційність і безпека даних».

Facebook. Компанія використовує служби Facebook, надані Meta Platforms, Inc., 1601 Willow Road Menlo Park, CA 94025, United States, з метою авторизації Вас в профілі Порталу тощo. Якщо Ви хочете дізнатися більше про обробку даних компанією Meta Platforms, Inc., будь ласка, зверніться до Політики конфіденційності у соціальній мережі Facebook.

Telegram. Компанія Telegram Messenger Inc (Vistra Corporate Services Center, Wickhams Cay II VG 1110 Road Town, Tortola Virgin Islands, British) надає послуги веб-комунікації, які Компанія використовує для поліпшення комунікації та захисту Порталу. Щоб дізнатися більше про обробку даних компанією Telegram Messenger Inc, будь ласка, зверніться до Політики конфіденційності Telegram.

WhatsApp. Компанія WhatsApp LLC, 1601 Willow Road Menlo Park, California 94025, United States of America, надає послуги веб-комунікації, які Компанія використовує для поліпшення комунікації та захисту Порталу. Щоб дізнатися більше про обробку даних компанією WhatsApp LLC, будь ласка, зверніться до Політики конфіденційності WhatsApp.

Kycaid Limited. Компанія Kycaid Limited, 71-75 Shelton Street, Covent Garden, England, London, WC2H 9JQ, допомагає взаємодіяти Користувачам із Порталом та отримувати Компанії інформацію про Користувачів. Щоб дізнатися більше про обробку даних компанією Kycaid Limited, будь ласка, зверніться до Політики конфіденційності Kycaid Limited.

Партнерам (провайдерам) ігор. Компанією можуть використовуватися договірні послуги різних партнерів (провайдерів) ігор для надання Вам кращого досвіду на Порталі. Для надання Вам можливості грати в ігри партнерів (провайдерів), Ми можемо передавати їм мінімізовані персональні дані. За цими даними вони не зможуть ідентифікувати Вас. За будь-яких обставин, партнери (провайдери) ігор мають договірні зобов’язання перед Компанією щодо безпеки та конфіденційності переданих їм даних.
Органам державної влади України. Компанія може передавати Ваші дані державним органам України, а саме:

- Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей України;

- іншим органам державної влади України у разі наявності запиту відповідно до чинного законодавства.

Поштовим службам, кур'єрським компаніям тощо. У разі комунікації паперовою поштою, або якщо Вам буде надіслано кореспонденцію чи інші фізичні предмети, Ваші дані будуть передані особі, яка буде задіяна у доставці кореспонденції чи предмету.
Компанія може співпрацювати з різними суб'єктами, і перелік третіх осіб, яким передаються Ваші персональні дані, може також змінюватися. Для отримання детальної та актуальної інформації щодо таких третіх осіб просимо звернутися на Нашу адресу електронної пошти [email protected] або з листом на адресу місцезнаходження.

Доступ до персональних даних третій особі не надається, якщо зазначена особа відмовляється взяти на себе зобов'язання щодо забезпечення виконання вимог Закону України «Про захист персональних даних» або неспроможна їх забезпечити.

ВАШІ ПРАВА ЯК СУБ’ЄКТІВ ДАНИХ

Компанія гарантує непорушність усіх Ваших прав як суб’єкта даних відповідно до ст. 8 Закону України. Ви маєте право:

- знати про джерела збирання, місцезнаходження своїх персональних даних, мету їх обробки, місцезнаходження або місце проживання (перебування) володільця чи розпорядника персональних даних або дати відповідне доручення щодо отримання цієї інформації уповноваженим ним особам, крім випадків, встановлених законом;

- отримувати інформацію про умови надання доступу до персональних даних, зокрема інформацію про третіх осіб, яким передаються його персональні дані;

- на доступ до своїх персональних даних;

- отримувати не пізніше як за тридцять календарних днів з дня надходження запиту, крім випадків, передбачених законом, відповідь про те, чи обробляються Ваші персональні дані, а також отримувати зміст таких персональних даних;

- пред’являти вмотивовану вимогу володільцю персональних даних із запереченням проти обробки своїх персональних даних;

- пред'являти вмотивовану вимогу щодо зміни або знищення своїх персональних даних будь-яким володільцем та розпорядником персональних даних, якщо ці дані обробляються незаконно чи є недостовірними;

- на захист своїх персональних даних від незаконної обробки та випадкової втрати, знищення, пошкодження у зв'язку з умисним приховуванням, ненаданням чи несвоєчасним їх наданням, а також на захист від надання відомостей, що є недостовірними чи ганьблять честь, гідність та ділову репутацію фізичної особи;

- звертатися із скаргами на обробку своїх персональних даних до Уповноваженого або до суду;

- застосовувати засоби правового захисту в разі порушення законодавства про захист персональних даних;

- вносити застереження стосовно обмеження права на обробку своїх персональних даних під час надання згоди;

- відкликати згоду на обробку персональних даних;

- знати механізм автоматичної обробки персональних даних;

- на захист від автоматизованого рішення, яке має для нього правові наслідки.

У випадку Вашого бажання реалізації будь-яких із зазначених прав, будь ласка, звертайтеся до Нас із запитом на адресу електронної пошти [email protected] або на офіційну адресу місцезнаходження.

ЗАХИСТ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ

Діяльність Компанії з обробки персональних даних нерозривно пов'язана із захистом Компанією конфіденційності отриманої інформації, якщо це не суперечить Чинному законодавству України. 

Захист персональних даних передбачає заходи, спрямовані на запобігання їх випадкової втрати або знищення, незаконної обробки, в тому числі незаконного знищення чи доступу до персональних даних.

Компанія здійснює регулярне навчання співробітників з питань захисту персональних даних.

Компанія обмежує коло осіб, яким надається доступ до персональних даних.

Комп’ютери, з яких Співробітники здійснюють доступ до персональних даних містять паролі, що періодично оновлюються. Такі комп’ютери зберігаються за місцезнаходженням Компанії. 

Працівники, які мають доступ до персональних даних, дають письмове зобов'язання про нерозголошення персональних даних, які їм було довірено або які стали їм відомі в зв'язку з виконанням професійних чи службових або трудових обов'язків.

УМОВИ ТА СТРОК ЗБЕРІГАННЯ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ

Компанія вживає заходів захисту від несанкціонованого доступу до персональних даних. Персональні дані зберігаються в інформаційно-телекомунікаційній системі Компанії.

Персональні дані зберігаються Компанією протягом строку, визначеного згідно Чинного законодавства України.

Строк зберігання персональних даних встановлюється не менше п’яти років після припинення ділових відносин з Суб’єктом персональних даних або завершення разової фінансової операції без встановлення ділових відносин з суб’єктом відповідної категорії згідно з Законом України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення».

Після закінчення строку зберігання персональних даних, вони підлягають видаленню.

ЗМІНИ ТА ДОПОВНЕННЯ ДО ПОЛІТИКИ

За умови необхідності, а також для дотримання вимог Чинного законодавства України, Компанія має право вносити зміни та доповнювати цю Політику у будь-який час. Найактуальніша версія Політики завжди розміщена на Порталі.

УМОВИ ВИКОРИСТАННЯ ФАЙЛІВ COOKIES (реп’яшків)

Компанія на Порталі використовує файли cookie (реп'яшки) та файли web-storage. Файли cookie та файли web-storage є невеликими файлами, які інтегруються (встановлюються) на Ваш персональний гаджет. За допомогою зазначених файлів, Компанія має можливість відрізняти Вас від інших користувачів Порталу, запам'ятати Ваш вибір на Порталі та надати весь функціонал Порталу. Деякі файли cookie використовуються для захисту Порталу.
Велика кількість браузерів надають можливість контролювати розміщення файлів cookie. Вкладка «Довідка» та «Налаштування» забезпечить Вам належний функціонал. Нижче Ви можете знайти інструкції щодо менеджменту файлів cookie у Вашому браузері:

Google Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=uk&p=cpn_cookies
Opera: https://help.opera.com/en/latest/web-preferences/
Firefox: https://www.mozilla.org/en-US/privacy/websites/
Internet Explorer: https://support.microsoft.com/uk-ua/help/278835/how-to-delete-cookie-files-in-internet-explorer
Safari for Mac: https://support.apple.com/uk-ua/guide/safari/sfri11471/mac

Принагідно інформуємо Вас, що у разі, якщо Вами було здійснено відключення або блокування файлів cookie, Компанія не зможе надати Вам Портал з усім його функціоналом або Портал може працювати з помилками (наприклад, ми не будемо пам'ятати Ваш вибір на Порталі і Ви не зможете авторизуватися у Клієнтському рахунку).